DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Emir Sultan Hazretleri ( K.S )

Yazdır

Emir Sultan Hazretleri  ( K.S )

(1368 - 1430)

Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük Velî.  İsmi Muhammed, lakabı Şemsüddîn'dir. Babasının adı Ali'dir. 1368 (H.770) senesinde Buhârâ'da doğdu. Soyu, Peygamber efendimize dayanır. Ona, Buhârâ'da doğduğu için Muhammed  Buhârî, Seyyid olduğu için  Emîr Buhârî, Yıldırım Bâyezîd Han’ın dâmâdı olduktan sonra da “ Emîr Sultan”denilmiştir.

Emîr Külâl ismiyle tanınan babası geçimini çömlekçilikle sağlayan bir velî idi. Buhârâ'da sevilir ve duâsını almak için kendisine sık sık başvurulurdu. Emîr Külâl oğlunu yetiştirmek için büyük gayret gösterdi. Onu sağlam bilgi ve ahlâk temelleri üzerinde yetiştirdi. Emîr Sultan 17-18 yaşlarına geldiğinde babası vefât etti. Babasının vefâtından sonra bir müddet Buhârâ'da kaldı. Sonra aldığı ilâhî emîr üzerine Mekke'ye gitti. Hac farîzasını yerine getirdikten sonra Medîne'ye geçti. Emîr Sultan hazretleri, Medîne-i Münevvere’ ye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetinde iken, bir rüyâ gördü. "Demek ki takdîr-i ilâhî böyle." diyerek yola çıktı. Emîr Sultan, Medîne'den yola çıkıp Bursa'ya doğru geldi ve buraya yerleşti .Yıldırım Bayezıd'in kızı Hundi Hatun'la evlenmiştir. 

 

“Kardeşliğe Davet…” Birlik ve Beraberlik Mesajı

Yazdır

KARDEŞLİĞE DAVET…

Her medeniyet, kendi insan tipini meydana getirir. O insan tipi de, mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakterleriyle âhenk arz eder. Bu yönüyle şanlı mâzimiz, insanlığa sunulan muhteşem bir “fazîletler medeniyeti”dir.

Mâverâünnehrʼin bembeyaz çadırlarında metafizik ihtilâçlar yaşayıp nihâyetinde İslâmʼla şereflenen milletimiz; asırlarca birçok kavmi; İslâmʼın merhamet, şefkat, nezâket, zarâfet ve adâletiyle kucaklayıp kendi bünyesi içinde huzurla yaşatmıştır. Zira bizim medeniyetimiz; “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır.”[1] hadîs-i şerîfini hayat düstûru edinen îmanlı sînelerin eseri bir medeniyettir.

Malazgirtʼte başlayan “îman” vecdini kıtalara taşıma heyecanı; üzerinde yaşadığımız toprakları asırlar boyunca şehid kanlarıyla sulayarak aziz bir vatan hâline getirmiştir. Dînin yaşanabilmesi, ırzın-nâmusun, mülkiyetin muhafazası, bayrağın dalgalanabilmesi; mukaddes bir emanet olan vatanı korumakla mümkündür. Zira vatan parçalanırsa -Osmanlıʼnın son hâlinde olduğu gibi- Dünya devlerinin lokması hâline geliverir.

Bunun içindir ki, hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere:

“Beraberlik rahmet, ayrılık azaptır.” (Ahmed, IV, 278, 375; Heysemî, V, 217)

 

Kıssadan Hisse :) Batı bunu hep yapıyorsun; ama!...

Yazdır

alt

 

"Batının devlet anlayışı sömürmeye, katliam yapmaya, kültürel katliam da dâhil, dilini, dinini yok etmeğe dayalıdır. Bizim devletlerimizin hiçbirinde böyle birşey yoktur ve olmamıştır. Bizim devlet anlayışımız, insanın her türlüsünü insandan sayar.

Bizim devletlerimiz onun için uzun ömürlü olmuştur. Batı devletleri ise, hep kısa ömürlü olmuştur. Bizim devletlerimiz hep insanlık anlayışına dayanmıştır. Hep dil, etnik (soy) farkı gözetmeden insana hizmet etmek, Hak' tan alıp halka vermek esas olmuştur." Oktay Sinanoğlu

 

 

Çocuklar seyretsin büyükler anlasın! FİLM

Yazdır

Yılanı korkutabilmek için hep bir arada şahin siluetinde uçmak suretiyle Rango’ya yardım etmeye çalışan ancak başarılı olamayan yüzlerce yarasa Birleşmiş Milletler altındaki zayıf ülkelere benzetilebilir.

Geçenlerde ailecek seyretmek üzere aldığımız çocuk filmini birkaç kez izleyeceğimi, filmin yapımcısı ve diğer eserleri hakkında araştırma yapacağımı söyleselerdi doğrusu pek inanmazdım.

Söz konusu filmin ismi Rango. Karayip Korsanları film serisinin de yapımcısı olan Gore Verbinski’nin yönetmeni olduğu bu çocuk filmini cazip kılan şey büyüklere verdiği sırlı mesaj.

Diğer ilginç tarafı da büyüklere yönelik bu sırrın neden başka bir filme değil de bir çocuk filmine konulmasının tercih edildiği.

Neyse! Büyüklere ait bu sırrın ne olduğunu söyleyelim. İlgili filmde, mevcut para sistemi ve sorunlu yapısı nedeniyle günümüzde yaşanan ekonomik çöküş semboller yoluyla başarılı şekilde anlatılmış. Bu sembollerin çoğu yazımızda parantez içlerinde verilmektedir.

 


Sayfa 9 / 19

Düşündüren Söz

Bir âlim ziyaretçilerine demiş ki: Hep bana geliyorsunuz; bir gün de kendinize gelsenize!

Dur! Ey Yolcu

Ey Yolcu Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu Nereye, nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, Etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan Görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur! Biraz dertleşelim.

Kİmler Sİtede?

Şu anda 191 konuk çevrimiçi

Son Yorumlar

Teşekkür Ediyoruz

İstatİstİk

Üyeler : 118
İçerik : 4458
Web Bağlantıları : 99
İçerik Tıklama Görünümü : 8957993

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allâh yüzünü ak etsin! (Çünkü) kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve tatbik eder.” (Tirmizî, İlim, 7)