DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Hemhal Olmak!

Yazdır

 

Cemaat Nedir?

Yazdır

Zihin ve gönül dünyamızda “cemaat” kelimesi, Allah rızâsı için bir araya gelen güzîde bir topluluğu ifâde etmektedir. Müslüman aslâ ferdiyetçi, hodgâm ve bencil olamaz. Mü’min, mutlakâ İslâm cemaatinin bir mensubu, müdâvimi ve mütemmimi olmak zorundadır. Nitekim Fâtiha Sûresi’nde hep tekrarladığımız;

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُ

“Ancak Sana kulluk eder ve ancak Sen’den yardım dileriz.” (el-Fâtiha, 5) niyâzı da, mü’minlere “cemaat” şuurunu telkin etmektedir.

 

İslam, İman, İhsan Nedir?

Yazdır

İslâm:

   a. Îtikad ve;
   b. Amel-i sâlihler’den ibarettir.


İslâm nazarında insanoğlunun mükellefiyeti “îtikâdî” ve “amelî” olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunlardan îtikâdî kısımdaki esaslar amelî esaslardan evveldir.

Bunun içindir ki Allâh Rasûlü -sallâllâhü aleyhi ve sellem-:“Bu ümmet için en çok korktuğum şey, şirktir.” (Müsned, IV, 124, 126) buyurmuşlardır.

İslâm, beşikten teneşire kadar insan hayâtı içinde bütün davranışları yönlendiren ve beşerin hem iç hem de dış âlemini tezkiye eden ilâhî bir nizâmdır. Dindarlık, gelişigüzel inanmak ve neye olursa olsun bağlanmak demek değildir.

İslâm dîninin seâdet parolası, îmân ve amel-i sâlihten ibarettir. Bunun için sâlih mü’minler; aklını Hakk’a, kalbini hayra, âzâlarını da güzel ve faydalı işlere bağlayarak amel-i sâlih ömrü yaşarlar.

İslâm dîni, bir meyve ağacına benzer, kalp ile tasdik onun toprak altındaki kökü, dil ile ikrar gövdesi, amel-i sâlihler de dalları, yaprakları, çiçek ve meyveleri gibidir. Ağaçtan beklenen şey, evvelemirde meyve olduğu gibi, îmândan beklenen de, güzel ameldir ki, Allâh’a yakın olabilmek ve mârifetullâha ermek ancak böyle gerçekleşir. Buna göre İslâm, yalnız bir îmân mes’elesi değildir. Îmân ve amelin müşterekliğidir. Amelî tarafı olmadan yaşanan bir İslâm ile ebedî seâdeti beklemek tehlikelidir. Bunun içindir ki, İslâm’ın beş ana temelinin bilhassa dördü, tamamen amel-i sâlihten, yâni ibâdetten ibarettir. Diğer bir tanesi olan kelime-i şehâdet de, esasen îtikâdı izhârın yanında bir zikir olma vasfıyla ibâdet mâhiyeti taşır.

 

SIZMA OPERASYONU VE ‘KÜLTÜREL İĞDİŞ’…

Yazdır

alt‘ABD ülkelere Basın ve Eğitim yoluyla ‘sızar’

1947’de yapılan Türkiye -ABD yardım anlaşmasının bir maddesi de, ‘Türk basınında sürekli Amerikan propagandası’ yapılma şartıydı.

Amerikan Büyükelçiliği AFS ve Fulbright bursları veriyor, gençler sıraya giriyordu..

O yıllarda yüzlerce barış gönüllüsü Türkiye’yi harmanlıyordu..
Doğu mitingleri hazırlık aşamasındaydı…
ABD Türkiye’nin etnik haritasını bir kez daha incelemeye alıyordu..

112 adet NATO haberalma tesisi Türkiye’de kuruluyordu.
Kıbrıs’da katliam vardı..
Amerikalı ‘uzmanlar’ her yandaydı…..

1975’de Richard Podol adlı ABD görevlisi PODOL RAPORU’nda şu satırlara yer veriyordu:

“Yirmi yıldan fazla bir zamandır Türkiye’de faaliyette bulunan Amerikan yardım programı bir zamandan beri meyvelerini vermeye başlamıştır. Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk’ün bulunmadığı bir Bakanlık ya da bir İktisadi Kamu Kuruluşu hemen hemen kalmamıştır. Bu kimseler halen bulundukları örgütte ‘ilerici güç’ niteliğini taşımaktadır.”

Bir yandan ülke yönetim kademelerinde ‘Amerikanlaşma’ çalışmaları yürütülürken, diğer yandan tüm topluma kültürel sızma çalışmaları yapılıyordu:

 


Sayfa 14 / 19

Düşündüren Söz

Akıllı olmak bir şey değildir, önemli olan aklını kullanabilmektir. Descartes

Dur! Ey Yolcu

Ey Yolcu Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu Nereye, nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, Etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan Görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur! Biraz dertleşelim.

Kİmler Sİtede?

Şu anda 68 konuk çevrimiçi

Son Yorumlar

Teşekkür Ediyoruz

İstatİstİk

Üyeler : 118
İçerik : 4458
Web Bağlantıları : 99
İçerik Tıklama Görünümü : 8954027

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“...Allah yolunda savaşa çağırıldığınız zaman hemen katılın.” (Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 45, Cihâd 1, 27, 184; Müslim)