DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Gönül Kimyası ...Adı AŞK...

...Adı AŞK...

Yazdır

"Ey bülbül!

Kara kış yüzünden ne vakte kadar feryâd edeceksin?
Ey bülbül! Durmadan cefâdan bahsetmek revâ mıdır?
Eğer gönlün, yârine gerçekten bağlı ise, gözünü aç da şükret; vefadan bahset!
Dikeni bırak, gül den bahset!
Gülün sap ve köke âid sıfatlarından geç; onun zâtına bak! 
Şu fânî âlemle niçin bu kadar meşgûlsün ; yoksa varmak istediğin yer, ötelerin ötesi değil mi?!."
Güçlük kolaylıkla beraberdir,
Kendine gel, ümidi bırakma!
Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir...
 
 
Eldekinin kıymetini iyi bilmek gerekir.
 
Tohum minicik bir sırdır. Ve o minicik sırdır tüm cevherleri içinde taşıyan. Onda saklıdır gelecekte sahip olacağı tüm lezzetler. Bütün sırlarını gizler zamanı geldiğinde açacak çiçeklerde sergilemek için. Bütün hünerleri, marifetleri saklar o en esrarengiz zamanında hayretlere düşürmek için cihanı. O vakte değin en gizli sırlarıyla bir hazinedir tohum.
Ne mutlu o kişiye ki gençlik günlerini ganimet bilir de borcunu öder.
 
Gençlik çağı yemyeşil ter ü taze bir bağa benzer. Bol bol meyveler verir.
Gençlik, yapılmış, döşenip dayanmış, tavanı yüksek, dört duvarı sağlam, onarmaya gereği bulunmayan bir eve benzer.
 
Ne mutlu ihtiyarlık günleri gelip çatmadan, hastalıklar üzüntüler çaresizlikler yakasına yapışmadan insanlık vazifesini yapana…
 
Hâlbuki genç adamın kuvvet ve şehvet çeşmeleri akar durur. Bu suretler ten bahçesini yeşertir.
 
Ne mutlu, bedeni sapasağlamken, yüreğinde de, vücudunda da güç ve kuvvet varken kulluğunu yerine getirene…
 
Ama gençlik elinden gidince ne kadar iyi değerlendirmen gerektiğini anlarsın. Tabii geçmiş olur… Öyle olanlara geçmiş ola kolay gele dersin.
 
Hazret-i Mevlânâ


 

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.  Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” (Mâide, 90, 91)