DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Örnek Nesil Peygamberler Miras Olarak İlim Bırakırlar

Peygamberler Miras Olarak İlim Bırakırlar

Yazdır

Bir gün Şam mescidinde talebeleriyle birlikte oturan Ebu’d-Derda’nın (radıyAllahu Anh) yanına bir adam gelir ve şöyle der:

“Ey Ebu’d-Derda! Peygamber (sallAllahu Aleyhi vesellem) şehri olan Medine’den buraya, senin Rasulullah Efendimiz’den (sallAllahu Aleyhi vesellem) işittiğini duyduğum bir hadisi senden bizzat dinlemek için geldim.”

Ebu’d-Derda (radıyAllahu Anh) adama, “Burada başka bir hacetin yok mu? Ticaret için de mi gelmedin?” diye sorunca adam niyetinin sadece o hadisi ondan dinlemek olduğunu belirtir.

Bunun üzerine adama, o hadisi söyler:

“Kim ilim talebiyle bir yola girerse, Allah bu sebeple onu cennet yollarından bir yola sevk eder. Melekler kanatlarını ilim yolunda olan kimseye hoşnutlukla sererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, (hatta) sudaki balıklar alim için dua ve istiğfar ederler. Alimin abide üstünlüğü, ayın on dördündeki dolunayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak dinar ve dirhem (mal ve servet) bırakmazlar; ilim bırakırlar. Kim o ilmi elde ederse, çok büyük bir nasip elde etmiş olur.”
(Ebu Davud, Tirmizî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel)

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size âyetleri açıkladık.” (Âl-i İmrân, 118)