DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Abide Şahsiyetler Mahmut Sami Ramazanoğlu (k.s.)

Mahmut Sami Ramazanoğlu (k.s.)

Yazdır

Eserleri:

Ashab-ı Kiram

Bin dörtyüz seneden beri adları rahmetle anılan mübarek, mükerrem insanlar: Ashab-ı Kiram.

50 sahabenin hayatının yer aldığı bu kitapta, Peygamber Efendimiz s.a.s. “Ashab’ım yıldızlar gibidir; hangisine tabii olursanız hidayete erersiniz.” buyurduğu hadisine direk muhatap olarak; O’nun ashabının hayatını yakından tanıyacaksınız. Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendinin titizlikle kaleme aldığı bu eserde her bir sahabeden ayrı bir güzellik bulacaksınız.

Mahmut Sami Ramazanoğlu, MusahabeMahmut Sami Efendi’nin kaleminden dört halife

İlk Halife Hazreti Ebubekir Sıddık

Hazreti Ebubekir Efendimiz, Allah c.c. katında “sıddık” makamına ulaşan ilk ve tek kuldur. Doğru sözlülüğü ile tanınan Ebubekir Efendimizi anlatan bu kitapta onu daha yakından tanıyacak ve Peygamber Efendimize olan muhabbetiyle tanışacaksınız. İslam’a, kalbiyle canıyla, malıyla ve bütün kudret ve imkânlarıyla yardımda bulunan Hazreti Ebubekir Efendimizin, Halifelik dönemlerinde de halkına olan merhameti ve yardımseverliğini yine bu kitapta okuyacaksınız.

Kitaptaki vakalar ve konuşmalar, bugünkü mü’minlere ve hatta İslam Devletlerinin Hükümet ricaline de ışık tutacaktır ve örnek olacaktır.

Hazreti Ömer-ul Faruk

İslam olmadan evvelki hayatı ile İslam olduktan sonraki hayatı arasında baş döndürücü farklar bulunan bir zat… İslam tarihinde adaletle beraber anılan ve Hakk’ı batıldan temyizde “Farukkıyyet” unvanını alan, dillere destan olan Hazreti Ömer-ul Faruk, Peygamber Efendimiz(s.a.s.)’in yetiştirdiği ikinci büyük adamdır. İmanı, ilmi, irfanı ve hizmeti ile dünyaya nizam koymuş bir halifedir. Adam idare etmesi, vazifesine ehil adam yetiştirmesi, tefrikayı önlemesi, fitneyi bastırması, yerine göre sert ve yumuşak huylarını sergilemesi ile hüsnü idaresi beşer tarihinde adını unutturmayacak derece üstün olan şahsiyet...

Hazreti Osman Zinnureyn

İki nur sahibi bir halife. Peygamber Efendimiz s.a.s. iki nur parçasına eş olmuş bir insan. İslam’a olan icabeti; Nebiler Nebisi Efendimizin dudaklarından döken saf, sade ve bir o kadar icazkar tesirli sözler akabinde kelime-i şehadet getirerek Efendimiz s.a.s. yolunda giden, ellerinden tutan iki nur sahibi bir Halifedir. Meleklerin bile haya ettiği bir insan olarak tanınan Hazreti Osman Zinnureyn; okuduğunuz bu kitapta sizin hayat düsturunuzu ahlak üzerine inşa etmenize vesile olacaktır.

Hazreti Ali-yyül Mürteza

Mahmut Sami Ramazanoğlu, Hazreti Ali-yyül MürtezaPeygamber Efendimiz s.a.s. dilinde; “İlim şehrinin kapısı” olarak ün salan Hazreti Ali-yyül Mürteza; çocuk yaşlarda İslam’la şereflenen ilk insanlardandır. Hazreti Ali Efendimizi anlatan bu eserde evliliğini, iyi baba, eş, halife ve Peygamber Efendimize(s.a.s.)’e olan itaatkârlığını, savaşlardaki Zülfikar ve yiğit övgüsüne nail oluşunu yakinen okuyacak ve Hazreti Ali Efendimizi tanıyacaksınız.

Uhud Gazvesi

Peygamber Efendimiz s.a.s. hayatında unutmadığı, üzülerek dillendirdiği bir savaştır. Ashabın sıkıntılı günler geçirdiği, teslimiyetin en bariz bir biçimde ortaya çıktığı Uhud Gazvesi ayrıntılarıyla Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendinin kaleminden günümüze uyarlanan anlatım biçimiyle okurlara sunulmuş.

Tebük Seferi

Peygamber Efendimiz(s.a.s.)’in Hicretin dokuzuncu yılında, Şam'da toplanan kırk bin kişilik Bizans ordusuna karşı çarpışmak üzere Medine'den Tebük'e kadar sevk ettiği en son ve en güçlü askerî harekâttır. Tebük seferine dair akıllarda soru işareti bırakmayan bu kitapta, Peygamber Efendimiz s.a.s. ve askerlerinin Tebük günlerinde yaşadığı bütün olayları okuyacaksınız.

Bedir Gazvesi ve Enfâl Sûresi Tefsiri

Bedir günlerine dair ne varsa eksiksiz bulabileceğiniz bu eserde, Bedir savaşından sonra nazil olan Enfal suresinin tefsirini de yine bu kitapta bulabilirsiniz. Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendi Enfal suresi tefsirini kaleme alırken Konyalı M. Vehbi Efendinin eseri ve Rühul Beyan tefsirinden yararlanmıştır.

Mahmut Sami Ramazanoğlu

Hazreti Halid Bin Velid

Peygamber Efendimiz s.a.s. “Halid, Allah’ın kılıçlarından bir kılıçtır ve kavmin en güzel yiğididir” buyurduğu bir sahabedir. İslam’da Seyfullah yani Allah’ın kılıcı unvanına sahiptir. Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendinin kaleminden okuyacağınız bu müstakil eserde Halid bin Velid’in kahramanlığı ve hayat hikayesini yakından tanıyacaksınız.

Diğer eserleri

Mahmut Sami Ramazanoğlu, Hz. İbrahim

Sami Efendi’nin ayrıca peygamberleri anlattığı bir serisi vardır. Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Yunus ve Hud aleyhisselamları Kuran’daki surelerinden yola çıkarak anlatır. Yine Kuran-ı Kerim’den tefsir olarak kaleme aldığı Fatiha Suresi Tefsiri, Bakara Suresi Tefsiri önemli eserlerindendir.

Mahmut Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler

Tasavvufun en mühim temellerinden biri sohbetlerdir. Sami Efendi’nin, sohbetler tarzında kaleme aldığı 6 ciltlik Musahabe serisi tasavvufi meselelerden Sahabe hayatlarına, Allah dostlarının hatıralarından fıkhi meselelere kadar geniş bir yelpazede istifade edilecek bilgiler sunar. Ayrıca Mükerrem İnsan ve Bayram Sohbetleri kitapları da yine sohbet tarzında yazılmış eserler.

Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun ayrıca her kütüphanede bulunması gereken başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek bir kitabı daha mevcuttur: Dualar Ve Zikirler. Konu konu sınıflandırılmış Peygamberimizin tavsiye ettiği dualar, mübarek gecelerde yapılacak ibadetler ile zengin bir kaynak kitaptır Dualar ve Zikirler. Sami Efendi’nin kitaplarının tamamı Erkam Yayınları tarafından yeniden basıldı.

 

İnsaf ve iz’an sahibi her insan, kendisine bir bardak su ikrâm edene bile teşekkürü bir vicdan borcu addeder. Fırsat düştüğünde o şahsın iyiliğine muâdil bir iyilikle karşılık verir. Hâl böyleyken insanoğlunun, bütün nîmetlerin asıl ikrâm edeni olan Rabbine karşı alık ve abus kalması; akıl, iz’an ve vicdan dışıdır.