DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Dualar Her Gün Okunması Gereken Hazine Değerinde Dualar

Her Gün Okunması Gereken Hazine Değerinde Dualar

Yazdır

alt

"Rabbena zalemna enfusena Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin." 

"Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, elbette büyük ziyana uğrayanlardan olacağız." 
(Araf-23 ) 

"Rabbic'alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab" 
Rabbim beni namazı dosdoğru, mükemmel şekilde kılanlardan eyle. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz! Dualarımızı kabul et. Rabbimiz, Kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla. 
( İbrahim–40–41 ) 

"Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli" 
Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni. 
( Taha:25-28 ) (Hazreti Musa Aleyhisselam’ın duası)

"Rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli" 
Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim. Beni bağışla." 
( Kasas-16 ) 

"Rabbi hebli min ledünke zurriyetten tayyibeten.İnneke semiüddua" 
Rabbim bana kendi katından tertemiz ve mübarek bir zürriyet ihsan et. Şüphe yok ki, sen duaları işitensin. 
( Âl-i İmran-38 ) 

"Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdemena vensurna alel kavmil kâfirin." 
Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kâfirlerden meydana gelen topluluğa karşı bize yardım et. 
( Bakara-250 ) 

"Rabbena la tuziğ kulubena bade iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh.İnneke entel vehhab." 
Rabbimiz hidayete erdikten sonra kalplerimizi batıla meylettirme. Şüphesiz sen ziyadesiyle bağışlayansın." 
( Âl-i İmran–8,9 ) 

 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.” (Müslim, İmâre 18)