DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Dualar Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider!

Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider!

Yazdır

alt

Efendimiz’in ümmetine düşkünlüğünü; Enes bin Mâlik -radiyallâhu anh- şöyle anlatır:

“Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ihvânından (din kardeşlerinden) birini üç gün göremezse, onu sorardı. Uzaktaysa onun için duâ eder, evindeyse ziyaret eder, hasta ise «geçmiş olsun» demeye giderdi.” (Heysemî, II, 295)

Ümmeti için kendisi hep duâ hâlinde olduğu gibi, ümmetine duâ edilmesini de arzu ederdi. Hattâ Hak dostlarından Mârûf-i Kerhî –kaddesallâhu sirrahu- şöyle buyurur:

“Kim her gün on defa;

«Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’in hâlini ıslah eyle! 

Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider! 

Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’e rahmet eyle!» derse, o kimse Allah dostları arasına yazılır.” (Ebû Nuaym, Hilye, VIII, 366)

Duâ bir niyettir. Âciz kulun, zâtından başka hiçbir kuvvetin olmadığı ilâhî azamet sahibi olan Cenâb-ı Hakk’a; niyetini gerçekleştirebilmek için niyazda bulunmasıdır. Bu duâlar ile dil ve dudaklarımız ıslanırken, ümmet-i Muhammed’in ıslahı, dertlerden, ıstıraplardan kurtuluşu ve rahmet-i ilâhiyyeye nâiliyeti için ellerimiz, imkânlarımız, malımız ve canımız da seferber olmalıdır.

**

 Ulema buyurmuş ki: Her kim her namazın peşinden beş kelimeyle dua ederse,ebdal(yeryüzünün kendileriyle ayakta durduğu seçkin veliler)den yazılır.

O kelimelerde şunlardır:

Allahümme eslih, ümmete Muhammedin Sallallahü Aleyhi Vesellem

Ey ALLAH(C.C)ım! MUHAMMED (S.A.V)in ümmetini ıslah et,

Allahümme erham ümmete Muhammedin Sallallahü Aleyhi Vesellem

Ey ALLAH(C.C)ım! MUHAMMED (S.A.V)in ümmetine rahmet et,

Allahümme ferric an, ümmeti Muhammedin Sallallahü Aleyhi Vesellem

Ey ALLAH(C.C)ım! MUHAMMED (S.A.V)in ümmetinden belaları sav,

Allahümme ihdi ümmete Muhammedin Sallallahü Aleyhi Vesellem

Ey ALLAH(C.C)ım! MUHAMMED (S.A.V)in ümmetini hidayet et,

Allahümmeğfirli ümmeti Muhammedin Sallallahü Aleyhi Vesellem velicemiı men amene Bike.

Ey ALLAH(C.C)ım! MUHAMMED (S.A.V)in ümmetini ve sana inananların hepsini mağfiret et.

 (Ebulleys es Semerkandi,Tenbihul Gafilin:549)

Allahümmağfirli Ümmeti Muhammed

Allahümmensur Ümmeti Muhammed

Allahümmerham Ümmeti Muhammed

Allahümme ehfaz Ümmeti Muhammed

Allahümme ferrican Ümmeti Muhammed

Allahümme tecavezen Ümmeti Muhammed

Allahümme Ya Habibet tevabiynetüp aleyna…

Her güzel hasleti, önce kendi yaşayışında, kendi hayatında gösteren Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi, kardeşin kardeşe göstermesi gereken ilgi ve alâkayı, düşkünlüğü; cihanın görmediği bir fedâkârlık ve merhamet ile göstererek şöyle buyurdu:

 “Ben her mü’mine, mutlaka, dünya ve ahirette insanların en yakınıyımdır. Dilerseniz (bu hususla ilgili olan) şu âyeti okuyun: «O Peygamber, mü’minlere öz nefislerinden evlâdır...» (el-Ahzâb, 6) Hangi mü’min (vefâtında) bir mal bırakırsa vârisleri onu alsınlar. Borç veya bakıma muhtaç birini bırakmışsa o da bana gelsin, ben onun mevlâsıyım (himâye ve yardım edicisiyim).” (Buhârî, Tefsîr, 33/1, Kefâlet 5, Ferâiz 4, 15, 25; Müslim, Ferâiz 14)

Bize nefsimizden de yakın olan, bize canımızdan daha müşfik olan Efendimiz’i biz de canımızdan ileri sevebiliyor muyuz? «Seviyoruz» diyebiliyorsak, niyetlerimiz, amellerimiz, ahlâkımız, bu sözümüzü tasdik ediyor mu?

 

 

Yorumlar 

 
0 #2 murat 12-03-2014 11:01
Allahü Teala Zül Celal ve Tekaddes Hazretleri Ümmeti Muhammedden-Bütün Müslümanlardan Razı Olsun.Her türlü kötülükten korusun.Dua ve Selam ile....
 
 
+2 #1 bekir akçay 16-01-2012 09:38
ümetin muhammede selam ve dua
 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
"Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise, Allah'dan en uzak kimseler olduğu  kesindir." (Tirmizî, Zühd 62)