DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Dualar Allah’ım! Bizi, Yüzleri Kararanlardan Eyleme!

Allah’ım! Bizi, Yüzleri Kararanlardan Eyleme!

Yazdır

altAllah’ım! Bizi, o gün yüzleri parlak, güleç ve sevinçli olanlardan eyle.

Hamd, göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd, ahirette de O’na mahsustur.(Sebe:1)

Allah’ım! Bizi, çabuk geçen bu dünyayı isteyenlerden eyleme; bizi, ahireti isteyen ve mü’min olarak ona layık bir gayretle çalışanlardan eyle!(İsra:18,19)

 Allah’ım! Bizi, ahiret ekinini(kazancını)isteyenlerden eyle;bizi(sadece)dünya ekinini(kazancını)isteyenlerden eyleme!(Şura:20)

 Allah’ım! Bizi(sana)gönülden bağlı olanlardan eyle! Onlar ki, kendilerinin gerçekten Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. Ve bizi günleriyle karşılaşmayı unutanlardan eyleme!(Bakara:45,46-Casiye:34)

Allah’ım! Bizi, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlardan eyle!(Ahzab:21)

Allah’ım! Bizi, Rablerine, yönelmiş bir kalp ile gelenlerden eyle!(Kaf:33)

Allah’ım! Bizi, Allah’ın kendilerine olan nimetini ve “işittik ve itaat ettik” dedikleri zaman onunla kendilerini bağladığı misakını hatırlayanlardan eyle!)Maide:7)

 Allah’ım! Bizi, Kıyamet gününün sarsıntısından muhafaza buyur. Muhakkak ki Kıyametin sarsıntısı pek büyük bir şeydir.(Hac:1)

Allah’ım! Bizi, onları Kıyamet günü yüzleri üstü, kör, dilsiz ve sağır olarak haşredeceğin kimselerden eyleme!(İsra:97)

 Allah’ım! Bizi, kitapları sağ ellerine verilenlerden eyle; bizi kitabı sol ellerine verilenlerden ve kitapları arka taraflarından verilenlerden eyleme!(Hakka:19,25-İnşikak:10)

 Allah’ım! Bizi, tartıları ağır gelenlerden eyle; bizi tartıları hafif gelenlerden eyleme!(A’raf:8,9)

 Allah’ım! Bizi, hesap gününü unutanlardan eyleme!(Sad:26)

Allah’ım! Bizi, kolay bir hesapla hesaba çekilen ve sevinçli olarak ailesine dönenlerden eyle!(İnşikak:8,9)

Allah’ım! Bizi, yüzleri kararanlardan eyleme; bizi, yüzleri ağarıp rahmetinde bulunanlardan eyle! Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar.(Al-i İmran:106,107)

Allah’ım! Bizi, o gün zelil(meşakkat içinde)çalışmış, yorgun olup kızgın bir ateşe girecek olanlardan eyleme; bizi, o gün yüzleri nimet içinde bulunup(dünyadaki)çalışmalarından dolayı hoşnut olanlardan ve yüksek bir cennette bulunanlardan eyle!(Ğaşiye: 2-4,8-10)

Allah’ım! Bizi tarafından kendilerine en güzel takdir edilmiş olanlardan eyle! İşte onlar, cehennemden uzaklaştırılmış kimselerdir.(Enbiya:101)

Allah’ım! Bizi, kâfirlerden, inatçılardan, hayra mani olanlardan, zalimlerden ve şüphecilerden eyleme!(Kaf:24,25)

Allah’ım! Bizi, ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulanlardan eyle.(Al-i İmran:185)

Allah’ım! Bizi, cennete babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girip Meleklerin her kapıdan yanlarına girerek: “Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun! Bakın dünya yurdunun ne güzel sonucu” dediği kimselerden eyle!(Ra’d: 23,24)

Allah’ım! Bizi, onlar için katında selamet yurdu bulunan kimselerden eyle!(En’am:127)

Allah’ım! Rabbim! Bana hikmet ihsan buyur ve beni salih kimseler arasına kat! Sonrakiler içinde benim için bir lisan-ı sıdk(güzel bir medihle anılmayı) nasip eyle! Ve beni Naim cennetinin varislerinden kıl! Ve (insanların) diriltilecekleri gün, beni utandırma! O gün ki, ne mal fayda verir ne de evlat! Ancak Allah’a selim bir kalple gelen müstesna.(Şuara:83-89)

Âmin!

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurât, 12)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Ey diliyle îmân edip de kalplerine îman tam olarak yerleşmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız, kusurlarını da araştırmayınız! Kim müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa, onu evinin ortasında bile olsa rezîl eder.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35; Tirmizî, Birr, 85; İbn-i Kesîr, Tefsîr, IV, 229)

Rasûlullah (sav) birgün:
“–Gıybet nedir, bilir misiniz?”diye sormuştu. Ashâb-ı kirâm:
“–Allah ve Rasûlü daha iyi bilir.” dediler. Hazret-i Peygamber:
“–Gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır.” buyurdu.
“–Söylenen ayıp, eğer o kardeşimde varsa, ne dersiniz?” diye soruldu.
“–Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin; yoksa, o zaman ona iftirâ ettin demektir.” buyurdu. (Müslim, Birr, 70; Ebû Dâvûd, Edeb, 40/4874)