DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Videolar Kapitalizm Para nasıl çalışıyor? İnsanlar nasıl aldatılıyor?

Para nasıl çalışıyor? İnsanlar nasıl aldatılıyor?

"Bir ulusu ele geçirmenin ve köleleştirmenin iki yolu vardır. Birisi kılıçla, diğeri borçla."
John Adams - 1735/1826

Amerikan halkı para sistemimizdeki hileyi bilseydi ertesi gün devrim olurdu.
Henry Ford

Bir ülkedeki para hacmini kontrol eden tüm endüstri ve ticaretin mutlak efendisidir.. ve sadece tepedeki birkaç adam tarafından tüm sistemin nasıl kolay kontrol edildiğini anladığınız anda enflasyon ve diğer problemlerin kaynağını da anlamışsınız demektir.
James A. Garfield

“Bankaların para yaratma süreçleri o kadar basittir ki aklınız hayaliniz durur.”
John Kenneth Galbraith

Ekonomik dalgalanma ve kriz dönemlerinde servet yok olmaz sadece el değiştirir.
Larry Bates

“Bankalar özgürlüğümüz adına kuvvetli ordulardan daha tehlikelidir. Eğer Amerikan halkı bankaların parayı kontroluna izin verirlerse gelecek olan enflasyon ve deflasyon ile bu bankalar, babalarının uğruna canını verdiği topraklardeki mülklerini ellerinden alır bunları evsiz bırakırlar. Para oluşturma yetkisi bankalardan alınmalı ve meclise (devlete) böylece insanlara verilmelidir.
Thomas Jefferson farklı platformlarda birkaç kez dile getirmiştir.

Sanal (elektronik) paranın kredi kartlarıyla ortaya çıkması sonucu artık para tamamen sanal statüye kavuşmuştur. Paranın artık içinde yerleşik (intrinsic) değeri olmayıp manyetik ortamdaki kayıttan ibarettir.
Anonim

Bana bir milletin parasını basma ve kontrol etme izin verin artık o ülkede kanunları kimin yaptığı umurumda değil.
Mayer Amschel Rothschild

Üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğunun tahtına hangi kuklanın yerleştirildiği umurumda değil. İngiltere’nin para tedariğini kontrol eden İngiliz İmparatorluğunu kontrol eder ve İngiliz parasının tedariğini ben kontrol ediyorum.
Nathan Mayer Rothschild

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir.” (Mâide, 8)