DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa İz Bırakanlar Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa

Yazdır
altNapolyon Bonapart'ın Akka kalesini teslim etmesi için kaleye gönderdiği subayına, Akka Kalesi Veziri Cezzar Ahmet Paşanın Müthiş cevabı şöyle oldu...
 
CEZZAR AHMED PAŞA;
 
Biz ki, vezir Cezzar Ahmet Paşayız, devlet bizi bu kaleyi düşmana teslim etmek için vezir yapmadı. Biz, şahadet rütbesini kazanmadan bir karış toprak vermeyiz.
 
Ve sözünü tuttuda şehit olmadı ama bir karış toprakta vermedi, Yenilmez Olarak bilinen Fransızların Ünlü Komutanı Napolyona Öyle bir osmanlı tokadı vurdu ki Onun Aşağıdaki bu sözleri Tarihte, Napolyon Bonapart'ın İhtiyar bir Osmanlı Vezirinin Karşısında Ne kadar Çaresiz kaldığını belgeledi...
 

NAPOLYON BONAPART;

“Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!..” Ve Napolyon, Türk askerinin dalkılıç edecek kadar üzerine düşmemelidir, derdi. Bir kere dalkılıç olmayı göze almış (Can-u Gönülden Şehit olma arzusuyla Allah rızası için kafirin üzerine atılan İslam askerinden daha güçlü hangi ordu var?***) birkaç yüz Türk meydana çıkarsa, önlerinde mağlûp olmamak mümkün değildir... 
 

*** "And olsun ki Allah, bir çok yerde ve Huneyn Savaşında da size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz. Sonsa Allah, Rasûlünün ve müminlerin üzerine kalplere huzur veren rahmetini indirdi. Gözle görmediğiniz ordular gönderdi de kendisini tanımayan kâfirleri azaba uğrattı." (et-Tevbe 25-26)

Cezzar Ahmet Paşa, Bosna'da doğdu. 23 Nisan 1804'te Akkâ'da vefat etti. Napoléon Bonaparte'a karşı Akkâ Kalesi'ni savunmasıyla ünlü Osmanlı veziridir. Sayda bölgesindeki çatışmaları yatıştırarak, çeyrek yüzyılı aşkın süre tam bir egemenlik kurmuştur.

Gençliğinde İstanbul'a giderek Hekimoğlu Ali Paşa'nın hizmetinde bulundu. 1750'ye doğru Mısır'a giderek Kölemen beyi Abdullah'ın hizmetine girdi. Cidde yöresinde ayaklanan Bedevilere karşı yapılan çete savaşlarına katıldı. Abdullah Bey'in öldürülmesine misilleme olarak 70 kadar Bedeviyi öldürdü. Bu nedenle kendisine Arapçada "deve kasabı" anlamına gelen Cezzar lakabı takıldı. Daha sonra Beyrut ve Sayda hâkimi Emir Mansur'un ardından Şam muhafızı Osman Paşa'nın hizmetinde bulundu.

1775'te Zahir Ömer ayaklanmasının bastırılmasında büyük başarı gösterince Akkâ muhafızlığına, kısa bir süre sonra da vezirlik verilerek Sayda beylerbeyliğine getirildi. Lübnan, Ürdün ve Filistin'deki karışıklıkları yatıştırdı. Bu başarıları nedeniyle Şam beylerbeyliğine atandı. Napoléon Bonaparte komutasındaki Fransız ordusu1798'de Mısır'ı işgale başlayınca, Osmanlı Devleti Cezzar Ahmed Paşa'dan bölgede yığınak yapmasını istedi. Bu arada Bonapart, El-Ariş, Gazze ve Yafa'yı işgal etmiş, Mart 1799'da Akkâ önüne gelmişti. Ancak, iki aydan fazla süren kuşatma, Osmanlı donanması ve Nizam-ı Cedid ordusundan destek gören Cezzar Ahmet Paşa'nın güçlü savunması karşısında başarısızlıkla sonuçlandı. Napoléon, 21 Mayıs 1799'da Akkâ'dan çekilmek zorunda kaldı.

Cezzar Ahmed Paşa’nın karşısında ilk yenilgisini yaşayan Napolyon'un "Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!.." sözü kaydedilmiştir. Cezzar Ahmed Paşa ise 1804'te vefatına kadar Akkâ beylerbeyliği vazifesine devam etmiştir.

 

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe, 128)