DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Zikrullah

Yazdır
 
İpek böceğinin sırlı tozunda,
Kudretin görünür, adın zikrolur,
 
 
Her açan çiçeğin gülen yüzünde,
Cennetin görünür, adın zikrolur.
 
 
Seçkin Nebilerin nurlu izinde,
Yanan yüreklerin narlı közünde,
 
 
Bütün annelerin yorgun dizinde,
Şefkatin görünür, adın zikrolur.
Zarif bir tavusun süslü tacında,
 
 
Mahir bir arının iğne ucunda,
Her cins haşeratın her kıskacında,
Sanatın görünür, adın zikrolur.
 
 
Müşfik kucakların sıcak böğründe,
Hangi hayat şereflenmez uğrunda,
 
 
Mümbit toprakların kara bağrında,
Rahmetin görünür, adın zikrolur.
 
 
Raks eden rüzgârın uğultusunda,
Çakan şimşeklerin gürültüsünde,
 
 
Azgın dalgaların şırıltısında,
İzzetin görünür, adın zikrolur.
Habbeden kubbeye her şey kâinat,
 


Kâinat içinde saklı kâinat,
Aklı gözlerinde münkire inat,
Haşmetin görünür, adın zikrolur…
 
Sebahattin Tüzün; Altınoluk Dergisi;2006 - Agustos, Sayı: 246, Sayfa: 021
 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allâh yüzünü ak etsin! (Çünkü) kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve tatbik eder.” (Tirmizî, İlim, 7)