DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Örnek Nesil Dört Halifeyi Nasıl Biliriz?

Dört Halifeyi Nasıl Biliriz?

Yazdır

Muhyiddin-i Arabi İbn-i Abbas (r.a) Hz.’ inden naklen Muaz b, Cebel rivayet ediyor

Bundan sonra Resullullah (s.a.) Efendimiz İblise ashabı hakkında bazı sorular sordu:

-Ebubekir için ne dersin? 

İblis ise şu cevabı verdi: 
-O bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi… İslam’ a girdikten sonra nasıl bana itaat eder?

-Peki, Ömer b. Hattab için ne dersin?... 

İblis ona da şu cevabı verdi: 
-Allah’a yemin ederim ki; her gördüğüm yerde ondan kaçarım.

Peki , Osman b. Affan için ne dersin?

İblis ona da şu cevabı verdi: 
-Ondan utanırım, hem de çok. Nasıl ki , Rahman’ ın melekleri de ondan utanırlar...

Peki, Ali b. Ebutalib için ne dersin? 

İblis onun için de şöyle dedi :
-Ah onun elinden bir kurtulsam… O, kendi başına kalsa ; ben kendi başıma kalsam… O beni bıraksa…. ben de onu bıraksam... Ben onu bırakırım; ama o beni bırakmaz.

 

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.  Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” (Mâide, 90, 91)