DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Örnek Nesil Dört Halifeyi Nasıl Biliriz?

Dört Halifeyi Nasıl Biliriz?

Yazdır

Muhyiddin-i Arabi İbn-i Abbas (r.a) Hz.’ inden naklen Muaz b, Cebel rivayet ediyor

Bundan sonra Resullullah (s.a.) Efendimiz İblise ashabı hakkında bazı sorular sordu:

-Ebubekir için ne dersin? 

İblis ise şu cevabı verdi: 
-O bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi… İslam’ a girdikten sonra nasıl bana itaat eder?

-Peki, Ömer b. Hattab için ne dersin?... 

İblis ona da şu cevabı verdi: 
-Allah’a yemin ederim ki; her gördüğüm yerde ondan kaçarım.

Peki , Osman b. Affan için ne dersin?

İblis ona da şu cevabı verdi: 
-Ondan utanırım, hem de çok. Nasıl ki , Rahman’ ın melekleri de ondan utanırlar...

Peki, Ali b. Ebutalib için ne dersin? 

İblis onun için de şöyle dedi :
-Ah onun elinden bir kurtulsam… O, kendi başına kalsa ; ben kendi başıma kalsam… O beni bıraksa…. ben de onu bıraksam... Ben onu bırakırım; ama o beni bırakmaz.

 

 

AYET- İ KERİME

“Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetir ve karşılığını verir.” (Nisâ, 85)

HADİS-İ ŞERİF

“İslâm’da iyi bir çığır açan kişiye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır Fakat onların günahından hiçbir şey noksanlaşmaz.”  (Müslim, Zekât, 69; Nesâî, Zekât, 64)