DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Örnek Nesil Câfer bin Ebû Tâlib Hazretleri

Câfer bin Ebû Tâlib Hazretleri

Yazdır

“_Bir bedevî, Medîne’ye gelip sahâbîlerden birine Câfer-i Tayyâr Hazretlerini görmek istediğini söyler. O sahâbî, Câfer bin Ebû Tâlib’i niçin görmek istediğini sorunca, bedevî ile sahâbî arasında şu konuşma geçer:

Bedevî:

«–Câfer gibi yiğit bir insanın dîni yüce bir dindir. O dîne gireceğim. Câfer’in sevdiği efendisi, efendiler efendisidir, O’na tâbî olacağım.» der.

Sahâbî bunun üzerine:

«–Câfer’i önceden tanır mıydın?» diye sorunca, bedevî:

«–Ahlâkını ve insanlığını tanırdım ama, kendisiyle henüz tanışamadım. Onu görmeden sevdim ve takdîr ettim.» der.

Sahâbî:

«–Doğrusu çok merak ettim; ne oldu anlatır mısın?» deyince bedevî:

«–Ben bir zamanlar, siz müslümanlara düşmandım. Hayber’de sizlere karşı kılıç salladım ve üç müslümanı şehîd ettim.» der.

Sahâbî bu sözler üzerine celâllenerek bedevîye:

«–Bu sözlerle ne anlatmak istiyorsun?! Bunun Câfer’le ne alâkası var?!» diye hitâb eder. Bedevî:

«–Ben sizlerle savaşırken Habeşistan’dan dönen Câfer’in kervanı da benim yöremden geçiyormuş. Uçsuz bucaksız çöllerde Medîne’ye doğru yollarına devâm ederlerken, o sırada benim hanımımı görmüşler. Tek başına, perişan bir hâlde ağlayıp feryâd ediyormuş. Sormuşlar: “–Niye feryâd ediyorsun?” Hanımım: “–Oğlumu kaybettim, babası müslümanlarla harp etmek için Hayber’e gitti. Oğlum da, babamı isterim diyerek peşinden gitti, kayboldu. Şimdi onu arıyorum.” demiş. Bilememiş karşısındakilerin müslüman olduğunu. Her şeyi söylemiş.

Ama Câfer, âileme:

“–Sen merak etme, ben şimdi oğlunu bulup getiririm.” demiş ve yanındaki kadınlara: “–Bu kadıncağıza iyi bakın. Kim olursa olsun, o bir anadır. O bir ana yüreği taşıyor.” diyerek sürmüş atını ve çölde yavrumu, ciğerpâremi aramış. Bir gün boyunca çölde dolaşmış durmuş. Sonunda susuzluktan can çekişmekte olan oğlumu bulmuş. Câfer yetişmeseymiş, oğlum ölecekmiş. Oğlumu getirip anasına verince hanımım ona sormuş:

“–Ey oğlumu bulan, ey acımı dindiren, sen kimsin?”

Câfer de:

“–Ebû Tâlib’in oğlu Câfer. Gördüğün şu kervanda bulunan herkes gibi ben de müslümanım. Habeşistan’dan gelip Medîne’ye, Rasûlullâh Efendimiz’in yanına gidiyoruz.” demiş.

Hanımım şaşırmış, ne diyeceğini bilememiş. Onlara bir müddet ağlamaklı gözlerle bakarak:

“–Ne olur bana da dîninizi anlatın.” demiş ve onları dinledikten sonra müslüman olmuş. Şimdi ben de müslüman olmak ve o güzel ahlâk ile ahlâklanmak için sizleri görmeye gelmiş bulunuyorum.» demiş.

 

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe, 128)