DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Gönül Kimyası Hep Visaldir...

Hep Visaldir...

Yazdır

alt

Bir şehir,
bir vilâyet,
bir memleket,
belki küre-i arz,
belki dünya,
belki âlem-i vücut,
iki hakikî dost için
bir meclis hükmündedir.
Böyle dostluk ve kardeşliğin
firakı yok, hep visaldir.
Fâni, mecazî, dünyevî
dostluklar sahipleri,
firakı düşünsün, bize ne?

Bediüzzaman Said Nursi
Barla Lâhikası

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir.” (Mâide, 8)