DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Gönül Kimyası Ȃrif olan mesrûr olur, mesrûr olan âşık olur, âşık olan mukarreb olur

Ȃrif olan mesrûr olur, mesrûr olan âşık olur, âşık olan mukarreb olur

Yazdır

Ȃrif olan mesrûr olur, mesrûr olan âşık olur, âşık olan mukarreb olur, mukarreb olan vâsıl olur, her muradı hâsıl olur…

Bir kimseyi görmüşler ki bin kamçı vurdukları halde ne söylemiş ne de ah eylemiş. Sonra hapis olunduğunda ona demişler ki:

- Niçin darp olundun (dövüldün)? Cevaben demiş ki:

- Ȃşıkım, onun için darp olundum.

Demişler ki:

- Niçin sustun, konuşmadın?

Cevaben demiş ki:

- Maşukum hazır olduğu için sükût ettim.

Demişler ki:

- Ezeli Maşuku tanır mısın?

Hemen feryad edip cansız düşmüş.

Aşıkın kolu kanadı aşktır. Mebde'i, matlab'ı ve mead'ı aşkdır. Aşıkın nur-u dîdesi aşkdır. Ânın sûrûr'u sînesi aşkdır. Aşıkın ruh'u atitab-ı rüşendir. Âlem anın çeşminde gülşendir. Âşık aşk ile her muradın almıştır. Akıl akılla mahcûb kalmıştır. Akl-ı insan hicab-ı dîde-i candır. Anınla esrar-ı aşk ondan nihandır. Çünkü cam-ı aşk ile, can sekran olur. Akıl ol, zaman hayran olur. Esrar-ı nihan can'a ayan olur.

Bir âşık bir cariyesini sattıktan sonra pişman olmuş. Lakin aşk halini insanlara izhar etmekten hayâ edip, geceleyin gizlice Mevla’sına dua etmiş. Sabahleyin o müşteri cariyeyi alıp gelmiş, ona verip, parasını da almayıp bağışlamış. Âşık adam şaşırarak:

-“Peki neden getirdin?” Diye sormuş. Cariyeyi getiren müşteri şöyle cevap vermiş:

-“Rüyada bana, bu cariyeyi satan evliyadandır, buna sevgisi Allah içindir. Eğer bunu ona ücret olarak geri verirsen, peygamberler (aleyhimüsselam) ile Cennete girersin dediler. Onun için bu cariyeyi, sana ücretsiz olarak verdim”, demiş ve gitmiş…

Seninle bulmuşum ey aşk rahat-ı canı,

Ki Senden aldı gönül cümle derde dermanı,

Bir an karar edemez firkatinle can ey dost,

Seninle hayy olur ancak, bu ruh-i insani.

“Ey aşk, can rahatını Seninle buldum. Gönlüm de bütün dertlerine dermanı Senden aldı. Ey Dost! Canım, ayrılığınla bir an bile duramaz. Bu insanlık ruhum ancak Seninle dirilir…”

Marifetnâmeden derlenmiştir.

 

Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;  "Her dua ile Allah Azze ve Celle arasında peygambere salâvat-ı şerife okunana kadar bir perde vardır. Bu yapılınca bu perde yırtılır ve dua huzura girer. Bu yapılmaz ise dua geri döner."