DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Esma-i Hüsna Esma-i Hüsnâ’nın Kısa Mânâları

Esma-i Hüsnâ’nın Kısa Mânâları

Yazdır

Esma-i Hüsnâ’nın Kısa Mânâları

1.ALLAH
Herşeyin Gerçek Mabudu
2.ER-RAHMAN
Dünyada Her Kuluna Karşı Merhametli
3.ER-RAHİM
Ahirette Sadece Mümin Kuluna Karşı Merhametli
4.EL-MELİK
Herşeyin Hakimi, Bütün Kâinatın Hükümdarı
5.EL KUDDÜS
Her Türlü Kötülük Ve Eksikliklerden Uzak,
6.ES SELAM
Selamete Ulaştıran, Selamette Olan
7.EL-MÜMİN
İman Eden Kulunu Koruyan
8.EL-MÜHEYMİN
Gözetici Ve Kollayıcı 
9.EL-AZİZ
Mağlubiyet Bilmeyen, Her Şeye Galip
10.EL-CEBBAR
Dilediğini Zorla Yaptıran
11.EL-MÜTEKEBBİR
Büyüklük Ve Ululukta Tek Olan
12.EL-HALIK
Her Şeyi Yerli Yerince Yaratan
13.EL-BARİ
Bir Örnek Ve Emsale İhtiyaç Duymadan Yaratan
14.EL-MUSAVVİR
Şekil Verici Tasvir Eden
15.EL-GAFFAR
Günahları Affedici
16.EL-KAHHAR
İsyankarları Kahreden
17.EL-VEHHAB
Karşılıksız Veren
18.ER-REZZAK
Rızık İhsan Eden
19.EL-FETTAH
Hayır Kapılarını Açan
20.EL-ALİM
Her Şeyi Çok İyi Bilen
21.EL KABID
Ruhları Kabzeden,Sıkan,Daraltan
22.EL BASİT
Ruhları Bedenlere Yerleştiren,Genişleten,Açan
23.EL-HAFİD
Aşağıya İndiren,Alçaltan
24.ER-RAFİ
Dereceleri Yükselten
25.EL-MUİZ
İzzet Veren, Yükselten
26.EL-MUZİLL
Alçaltan,Zillet Veren
27.ES-SEMİ
Her Şeyi İşiten
28.EL-BASİR
Her Şeyi Gören
29.EL-HAKEM
Nihai Hükmü Veren
30.EL-ADL
Çok Adaletli 
31.EL-LATİF
Lütuf Sahibi
32.EL-HABİR
Her Şeyin Gizlisinden Haberdar Olan
33.EL-HALİM
Hemen Ceza Vermeyen
34.EL-AZİM
Sonsuz Büyük
35.EL-ĞAFUR
Bağışlayıcı,Örten
36.EŞ-ŞEKÜR
Yapılan Şükrün Karşılığını Bolca Veren
37.EL-ALİYY
Yükseklikte Sonsuz, Yüceltici
38.EL-KEBİR
Mutlak Büyük
39.EL-HAFIZ
Koruyucu, Gözeten
40.EL-MUKİT
Bütün Canlıların Gıdasını Veren
41.EL-HASİB
Hesaba Çeken
42.EL-CELİL
Hiçbirşey Kendisine Denk Olmayan
43.EL-KERİM
Keremi Ve Bağışı Bol Olan
44.ER-RAKİB
Bakıp Gözeten, Kendisinden Hiçbirşey Gizlenemeyen
45.EL-MUCİB
Duaları Kabul Eden
46.EL VASİ
İlmi Ve Rahmeti Geniş Ve Sınırsız Olan
47.EL HAKİM
Hüküm Ve Hikmet Sahibi
48.EL-VEDUD
Sonsuz Sevgiye Yegane Layık Olan
49.EL-MECİD
Şanı Büyük Ve Yüksek Olan
50.EL-BAİS
Öldükten Sonra Dirilten
51.EŞ-ŞEHİD
Bilinenin Ve Bilinmeyenin Şahidi
52.EL-HAKK
Zatı Vacip Olup Varlığı Gerçek Olan
53.EL-VEKİL
Her Şeye Vekil
54.EL-KAVİYY
Çok Kuvvetli
55.EL-METİN
Çok Sağlam
56.EL-VELİYY
Dostlarına Yardım Eden
57.EL-HAMİD
Hamd Edilen Övülen
58.EL-MUHSİ
Her Şeyin Sayısını Bilen
59.EL-MÜBDİ
Maddesiz Ve Örneksiz Yaratan
60.EL-MUİD
Öldükten Sonra Tekrar Dirilten
61.EL-MUHYİ
Hayat Veren Dirilten
62.EL-MÜMİT
Öldüren, Ölümü Yaratan
63.EL-HAYY
Her Zaman Diri
64.EL-KAYYUM
Her Şeyi Ayakta Tutan
65.EL-VACİD
En Zengin Olan,İstediğini İstediği Zaman Bulan
66.EL-MACİD
Nimetleri Ve İhsanı Sonsuz Olan
67.EL-VAHİD
Tek Ve Eşsiz
68.ES SAMED
Muhtaç Olunan, İhtiyaçsız
69.EL KADİR
Kudret Sahibi
70.EL MUKTEDİR
Herşeye Gücü Yeten
71.EL MUKADDİM
Dilediğini Öne Geçiren
72.EL MUAHHİR
Dilediğini Sona Erteleyen 
73.EL EVVEL
Varlığının Başı Olmayan
74.EL AHİR
Varlığının Sonu Olmayan
75.EZ ZAHİR
Kat'i Delillerle Bilinen
76.EL BATIN
Gizli
77.EL-VALİ
Kainatın Tek Yöneticisi
78.EL-MÜTEALİ
Yüceler Yücesi
79.EL-BERR
Bütün İyiliğin Ve Güzelliğin Sahibi
80.ET-TEVVAB
Kullarının Tövbesini Kabul Eden
81.EL-MÜNTEKİM
Suçların Karşılığını Veren
82.EL-AFÜVV
Bağışlayan
83.ER-RAUF
Çok Şefkat Ve Merhamet Sahibi
84.EL-MALİKÜ'L MÜLK
Mülkün Ebedi Sahibi
85.ZÜL CELALİ VEL İKRAM
Büyüklük Ve Kerem Sahibi
86.EL-MUKSİT
Adaletle Hükmeden
87.EL-CAMİ
Varlıkları Biraraya Toplayan
88.EL-GANİY
Çok Zengin
89.EL-MUĞNİ
İstediğini Zengin Eden
90.EL-MANİ
Dilediğini Engelleyen
91.ED-DAR
Dilediğine Bela Veren
92.EN-NAFİ
Dilediği Kullarına Fayda Veren
93.EN-NUR
Alemleri Nurlandıran Aydınlatan
94.EL-HADİ
Hidayete Erdiren
95.EL-BEDİİ
Örneksiz Ve Emsalsiz Âlemler Yaratan
96.EL-BAKİ
Varlığının Sonu Olmayan
97.EL-VARİS
Bütün Servetlerin Gerçek Sahibi
98.ER-REŞİD
Hayra Davet Eden
99.ES-SABUR
Çok Sabırlı

-CELLE CELALUHU-

 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.” (Müslim, İmâre 18)