DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Dualar Sekine Duası

Sekine Duası

Yazdır

Sekine Duası nasıl yapılır?

1. Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

2. İstiğfar (7 DEFA)

3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)

4. Allah-u Ekber (10 DEFA)

5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)

Örnek:

Önce Besmele sonra 6 esma (Ferdun, hayyun, Kayyumun, Hakemun,Adlun,Kuddusun)sonra birinci ayet 19 Defa okunacak. Arkasından Tekrar Besmele Altı (esma)isim Sonra ikinci ayet 19 defa okunacak.

************************************************** *****

Okunacak ayetlerin meali:

1. Güç işlerin kolay olması niyetiyle ( Talak-7)

2. Cebbarları zelil kılmak, her istek için (Taha-111)

3. Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat,kalplerine acıma hissi vermek için(Hadid-9)

4. Tevbe kabulü ve mağfiret istemek ( Nisa-16)

5. Tevbe kabulü ve mağfiret talebi (Nisa-23-106)

6. Ehl-i kudretten af talebi için (Nisa-149)

7. Duanın kabulü niyetiyle( Nisa-58)

8. Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak ( Nisa-11)

9. Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için (Nisa-1)

10. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Fetih-1)

11. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Fetih-3)

12. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Maide-56)

13. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Hud-66)

14. Cenab-ı Hak’tan gına(zenginlik) ve rızıkta genişlik(Lokman-26)

15. Düşmanların hilesinden emin olmak için (Tevbe-129)

16. Düşmanların hilesinden emin olmak için (Al-i İmran-173)

17. Def’i gam(keder ve hüznün gitmesi) için(Enbiya-103)

18. Hüzünden kurtulmak için (Fatiha-5)

19. Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için(Fatiha-2- Enam-45)

NOT:Bu dua Arapçasından bu niyetlerle okunur. Arapça aslı da Bediüzzaman’ın tertib ettiği Büyük Cevşen’de geçiyor.

 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allâh yüzünü ak etsin! (Çünkü) kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve tatbik eder.” (Tirmizî, İlim, 7)