DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Öğütler Pınarı Hacı Bayram-ı Veli Nasihat ve Şiirlerinden

Hacı Bayram-ı Veli Nasihat ve Şiirlerinden

Yazdır
"İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız."

"Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır."

"Allah'a isyân yolunda, hiçbir kimseye yardım etmeyiniz."

"Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki, Peygamber efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız."

"Çarşıda ve câmi avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol ortasında durmayınız. Ticâret erbâbının dükkânlarında uzun müddet oturmayınız."

"Hiçbir günâhı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalbleri şeytanın konağı olur."

"Helâlinden kazanıp, ondan fakırlere cömertçe veriniz."

"Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesâbınızı yapınız. Tövbe ediniz ki, affa kavuşasınız."

"Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz."

"Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın, sırlarını ifşâ etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar, size emânettir. Emânete hiyânet ise, çirkin bir harekettir."

"Âlim ve velîlerin kabirlerini ziyâret ediniz. Zîrâ o büyükler, kendilerini ziyâret edenlere şefâat ederler."

Hacı Bayram-ı Velî hazretleri, Yûnus Emre ile aynı asırda yaşamıştır. Tasavvuf yolunda nefsi tanımanın ve itâat altına almanın şart olduğunu bildiren Hacı Bayram-ı Velî hazretleri bu hususta şu şiiri söylemiştir:

Bilmek istersen seni,
Cân içinde ara cânı.
Geç cânından bul ânı,
Sen seni bil, sen seni.

Kim bildi ef'âlini,
Ol bildi sıfâtını,
Anda gördü zâtını,
Sen seni bil, sen seni.

Görünen sıfâtındır,
O'nu gören zâtındır,
Gayri ne hâcetindir,
Sen seni bil, sen seni.

Kim ki hayrete vardı,
Nûra müstagrak oldu,
Tevhîd-i zâtı buldu,
Sen seni bil, sen seni.

Bayram özünü bildi,
Bileni anda buldu,
Bulan ol kendi oldu,
Sen seni bil, sen seni.
Hacı Bayram Veli
 
1352 Ankara doğumlu, ölümü 1429. Bayramiye tarikatını kurmuştur. Yunus Emre'nin yolunda yürüyenlerdendir. Elimizde ancak dört şiiri vardır.
 
Bilmek istersen seni
Can içre ara canı
Geç canından bul anı
Sen seni bil sen seni
 
Kim bildi ef'alini
Ol bildi sıfatını
Anda gördü zatını
Sen seni bil sen seni
 
Görünen sıfatındır
Anı gören zatındır
Gayri ne hacetindir
Sen seni bil sen seni
 
Kim ki hayrete vardı
Nura müstagrak oldu
Tevhid-i zatı buldu
Sen seni bil sen seni
 
Bayram özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil sen seni

Hacı Bayram Veli
 
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Derd ü gamla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm
 
Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
Yanmadan oldu derdime derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm
 
Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendinde buldu kendinde buldu
Matlubunu hoş buldu bu gönlüm
 
Bayram'ım imdi Bayram'ım imdi
Bayram ederler yar ile şimdi
Hamd ü senalar hamd ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm
Hacı Bayram Veli
 
Hiç kimse çekebilmez
Güçtür feleğin yayı
Derdine gönül verme
Biri götürür vayi
 
Oynayu gelir aldar
Çünkü eli çabuktur
Bir bunculayon fitne
Kande bulur arayı
 
Bir fani vefasızdır
Kavline inanma hiç
Gah bayı eder yoksul
Gah yoksul eder bayı
 
Hayran kamu alimler
Bu maninin alında
Kaf'tan kaf'a hükmeder
Bilmez bu muammayı
 
Vahittir o vahdette
Kesrette kani tefrik
Hızr ermedi bu sırra
Bildirmedi Musa'yı
 
Miskin Hacı Bayram sen
Dünyaya gönül verme
Bir ulu imarettir
Alma başa sevdayı
Hacı Bayram Veli
 
Çalabım bir şar yaratmış
İki cihan arasında
Bakıcak Didar görünür
Ol şehrin kenaresinde
 
Nagihan ol şara vardım
Ol şarı yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım
Taş u toprak arasında
 
Şakirtleri taş yonarlar
Varıp üstada sunarlar
Çalab'nın adın anarlar
Ol taşın her paresinde
 
Ol şardan oklar atılır
Gelip ciğere batılır
Arifler sözü satılır
Ol şehrin bazaresinde
 
Şehir dediğin gönüldür
Ne cahildir ne kamildir
Aşıklar canı sebildir
Ol şehrin kenaresinde
 
Bu sözüm arifler anlar
Cahiller işitip sanlar
Hacı Bayram kendin anlar
Ol şehrin minaresinde
Hacı Bayram Veli
 
 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“İsrâfa ve gurura saplanmaksızın yiyiniz, içiniz, giyiniz, sadaka veriniz.” (Buhârî, Libas, 1; İbn-i Mâce, Libas, 23)