DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Öğütler Pınarı On Şey İnsanın Maddi ve Manevi yapısını Tahrip Eder

On Şey İnsanın Maddi ve Manevi yapısını Tahrip Eder

Yazdır

On Şey İnsanın Maddi ve Manevi yapısını Tahrip Eder:

 1. Dinine önem vermeyen kimseyle arkadaşlık etmek
 2. Hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak, onlarla dostluk kurmamak
 3. Nefsin isteklerine boyun eğip onun peşine takılmak
 4. İslamiyetten uzaklaşmak
 5. Dinden olmayan şeyleri din adına uydurup dine sokan kimselerle oturup kalkmak
 6. Dünya ve ahiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak
 7. Halkı kötü zan altında tutmak
 8. Üstünlük taslamak
 9. Dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak
 10. Ahireti düşünmemek

Bâyezid-i Bistâmî Hazretlerinin Öğütlerinden

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurât, 12)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Ey diliyle îmân edip de kalplerine îman tam olarak yerleşmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız, kusurlarını da araştırmayınız! Kim müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa, onu evinin ortasında bile olsa rezîl eder.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35; Tirmizî, Birr, 85; İbn-i Kesîr, Tefsîr, IV, 229)

Rasûlullah (sav) birgün:
“–Gıybet nedir, bilir misiniz?”diye sormuştu. Ashâb-ı kirâm:
“–Allah ve Rasûlü daha iyi bilir.” dediler. Hazret-i Peygamber:
“–Gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır.” buyurdu.
“–Söylenen ayıp, eğer o kardeşimde varsa, ne dersiniz?” diye soruldu.
“–Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin; yoksa, o zaman ona iftirâ ettin demektir.” buyurdu. (Müslim, Birr, 70; Ebû Dâvûd, Edeb, 40/4874)