DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Öğütler Pınarı On Şey İnsanın Maddi ve Manevi yapısını Tahrip Eder

On Şey İnsanın Maddi ve Manevi yapısını Tahrip Eder

Yazdır

On Şey İnsanın Maddi ve Manevi yapısını Tahrip Eder:

 1. Dinine önem vermeyen kimseyle arkadaşlık etmek
 2. Hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak, onlarla dostluk kurmamak
 3. Nefsin isteklerine boyun eğip onun peşine takılmak
 4. İslamiyetten uzaklaşmak
 5. Dinden olmayan şeyleri din adına uydurup dine sokan kimselerle oturup kalkmak
 6. Dünya ve ahiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak
 7. Halkı kötü zan altında tutmak
 8. Üstünlük taslamak
 9. Dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak
 10. Ahireti düşünmemek

Bâyezid-i Bistâmî Hazretlerinin Öğütlerinden

 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allâh yüzünü ak etsin! (Çünkü) kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve tatbik eder.” (Tirmizî, İlim, 7)