DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Öğütler Pınarı Utanmıyorsan, İstediğini Yap!

Utanmıyorsan, İstediğini Yap!

Yazdır
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Rasûlüm!) Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allâh, onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; nâmus ve iffetlerini muhâfaza etsinler...” (Nûr, 30-31)

Rasûlullah (sav) buyurdular: “İlk peygamberlerden itibâren halkın hatırında kalan bir söz vardır: Hayâ etmedikten sonra istediğini yap!” (Buhârî, Enbiyâ 54, Edeb 78)

Hz. Enes (ra), bir gün Hz. Osman’a giderken yolda bir kadın görür. Kadının güzelliği aklına takılır. Bu düşünce ile Hz. Osman’ın yanına girer.

Onu gören Hz. Osman (ra): “–Ey Enes! Gözlerinde zinâ izleri olduğu hâlde buraya giriyorsun” der.

Bu söz karşısında şaşıran Enes (ra), hayret içinde:“–Allah’ın Rasûlü’nden sonra da mı vahiy geliyor?” diye sorunca,

Hz. Osman (ra): “–Hayır, bu bir basîret ve doğru bir firâsettir” buyurur. (Kuşeyrî, Risâle, s. 238)


Lügatçe:

ırz: Bir kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken namusu.
iffet: Temizlik, namus.
hayâ: Utanma, utanç.
vahiy: Bir emrin Allah tarafından bir peygambere bildirilmesi.
basîret: Görüş, ileriyi görme.
firâset: Anlayışlı.
 
 

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kehf suresinin evvelinden on ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur.”