DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Kitap-Film Beynelmilel Yahudi

Beynelmilel Yahudi

Yazdır

Dünyanın en büyük sanayi devlerinden biri olan Henry Ford, büyük ticari dehası ile kurduğu sanayi imparatorluğunun zirvesindeyken bir komployla karşı karşıya kaldığını, bu noktada büyük bir kumpasın içine düşürüldüğünü fark etti. Kendisine kurulan bu kumpasın, bu tuzağın maşaları olarak kullanılan kişilerin ise güçlü Yahudi patronların hizmetinde olduklarını keşfetmesi çok uzun sürmedi. Birleşik Amerika’nın en iyi araştırmacılarını, “Beynelmilel Yahudi”yi araştırmaları için biraraya getirdi ve ortaya çıkan bilgileri de kendi sanayi imparatorluğu Ford Motor Co’nun yayın organı The Dearborn Independent gazetesinde yayımladı. Bu makaleler kısa bir süre sonra kitap haline getirildi. Bunun hemen ardından Yahudi kuruluşları ve kudretli Yahudi sermayedarlardan büyük bir tepki geldi ve Henry Ford çeşitli tehdit ve iftiralara uğradı. Sonuçta, bu büyük sanayi dehası, maruz kaldığı tehdit ve iftiralardan dolayı özür dilemek zorunda bırakıldı. Dünyanın en büyük sanayi imparatorlarından birine, aleyhlerinde yapılan yayın sonucu geri adım attıran ve özür dilettiren Yahudi sermayesi, bugün de siyaset oyunları, mason faaliyetler, iktisadi baskılar ve ince planlarla yürütülen komplolarla dünya yüzünde kendi güçlerini hakim kılmaya çalışmaktadırlar. Bu eser bugüne kadar milyonlarca basılmıştır ve siyonistlerin emellerini öğrenmek için mutlaka okunması gerekmektedir.

KİTAPTAN KISA ALINTILAR

 • Tarihin ve zamanımızdaki Yahudi basının incelenmesi bize şunu göstermektedir: Yahudilerin güçlü olduğu her yerde din düşmanlığı, aralıksız devam etmektedir. Ne söz ve ne de hareket olarak Yahudilere verilen zararlar, onların Hıristiyanlara vermiş oldukları ve vermeye devam ettiklerinin yanında çok küçük kalır. Hiçbir Hıristiyan kilisesi yoktur ki Yahudilerin hücumlarıyla defalarca karşılaşmış olmasın.
 • “Irk mı din mi?” tartışmasının tekrar ortaya çıkması Yahudilerin “iftira atıyorlar” demelerine neden olmuştur. Lâyık olmadıkları halde hep öğülmekten hoşlanan bu insanlar, başka bir cevapla karşılaşınca, “iftiraya uğradıklarını” ve “kendilerine zulüm yapıldığını” söylemek, onların eski alışkanlığıdır!
 • Yahudi asırlar öncesinden işini sağlama bağlamış. Ve aynı sağlam kazığı İslâm ülkelerine de atmıştır! Buralarda içine saklandığı bir takım kişi ve kuruluşlara ilahlık zırhı giydirmiş, onların adına ve onları kullanarak, din, kültür ve ahlak üzerine, aralıksız salvolar göndermektedir!
 • Yahudi, kendinden olmayan her şeye karşıdır. Nefsine uygun hareket ettiği zamanlar o, kralcılara karşı cumhuriyetçi, cumhuriyetçilere karşı sosyalist ve sosyalistlere karşı da komünisttir!
 • Yahudilerin düşüncelerini yönlendiremeyen fakat yabancılarınkini etkilemeyi amaç edinen birkaç sözcünün dışında, yeryüzünde iktisadi ve sosyal anarşi hazırlayanların Yahudi ajansları olduğunu ve parasal desteğin de ondan geldiğini, artık kimse inkar etmeye kalkışmamaktadır.
 • Partilerimiz kavgalı, aydınlarımız kavgalı, siyasetçilerimiz iftira yarışında, medyamız, insanlarımız düşman kamplara bölünmüş, bütün faziletlerin kaynağı olan dini, boğma istekleri ayyuka çıkmış. Bu kokuşmayı doğuran tohumlar eskilerde atılmış. Meyvesini veriyor. İnsanlar aldatılıyor, aktörler görünmüyor ama oyun devam ediyor!
 • Son zamanlarda ortaya çıkan lüks ve israf çılgınlığının, insanların olağan içgüdülerinden kaynaklanmadığını, sistematik bir tahrikle oluşturulduğunu, reklamlarla insanların aldatıldığını, söyleyen keskin görüşlü kişilerin ara-sıra boy gösterdiği de, doğrudur.
 • Artık, insanların gerçekleri bilme vaktidir. Yahudilerle protokollerin ilişkisi bir yana bırakılırsa, asıl önemlisi, onun, kütlelerin anlayamadıkları bir etkileşme metoduyla, toplumları koyun sürülerine dönüştüren bir eğitim sistemi oluşudur.
 • Muhafazakâr çevreleri bile ekonomik teorilerin, ekonomik kanunlar olduğu yanılgısına düşüren, konuyla ilgili en tanınmış ders kitaplarının, başlıca yazarları Yahudilerdir.
 • Filistin, dünyanın merkezi olarak kabul edilmektedir. Buraya hâkim olan, dünyayı ele geçirir!
 • Topluma kendi zevklerini aşılamak ve düşüncelerini etkilemek için uzun zamandan beri kullanılan tiyatro, Yahudi programının bir parçasıdır.
 • Pek az şeyin ayakta kalabildiği Rusya’da, tiyatronun hala canlı kalabilmesi bir rastlantı değildir. Çünkü insanların düşüncelerini şekillendiren iki büyük silahtan biri olan tiyatro, komünist liderler tarafından desteklenmiş ve geliştirilmiştir.
 • Kaynağı Yahudi gruplarına ulaşan pek çok perde arkası girişimlerin hedefi, din adamlarına karşı gösterilen saygı ve hayranlığı, bütünüyle ortadan kaldırmaktır.
 • Kendi icadımız olan, yanlış zararlı eğitim prensip ve teorileriyle, yabancıların çocuklarını yanlış yollara sevkettik, aptallaştırdık ve maneviyatlarını yok ettik!
 • Dalgalar halinde gelerek namuslu kimselerin evlerini işgal eden ve çocuklarını, geri zekâlıların hareketlerini taklit eder halde getiren bu çirkef müziğin ortaya çıkışı, pek çok kimseyi şaşkına çevirmiştir! Süprüntülü, çamurlu, baştan çıkarıcı, notalar hep Yahudi kaynaklıdır. Modern şehirlerin lağım kanallarından alınmış izlenimi veren notalar, okul çağındaki kız ve erkek öğrencilerin ağızlarında sakız olmuştur!
 • Nüfus yüzdesi itibariyle hiçbir milletin ulaşamadığı oranda Yahudi, ticaretle uğraşmaktadır.
 • Batılı gençlerin imalat ve teknik sahalarda çalışarak yükselmelerine karşılık, Yahudi gençleri meslek hayatlarına, şirketin ticari tarafıyla ilgili olmak kaydıyla, satış elemanı ve kâtip olarak başlamayı tercih etmektedir.
 • Yahudilerin hür olduğu zamanlar İspanya, dünyanın altın merkezi durumundaydı. Bu ülke, Yahudileri sürdükten sonra borsadaki liderliğini ebediyen kaybetti.
 • Yahudi sermayesinin siyasi partilere yaklaşımı farklı değildir! O, hepsi üzerine yatırım yapar ve asla kaybetmez! Aynı şekilde Yahudi sermayesi de devamlı kazanır. Rakip tarafların yanında olmak, kazanan tarafı yanına almak ve kaybeden tarafa da; bütün zararları tazmin etme şartını dayatmak, demektir. Ver-say Sulh Konferansına, çok sayıda yahudi’nin katılmasının nedeni, böylece, anlaşılmış oluyordu!
 • Eğer Yahudi sorununu araştıran kimse ticaretle uğraşıyorsa, Yahudilerin alacakları ilk tedbir o şahsın mallarını boykot etme olacaktır.
 • Dünya devletlerini Şovenist fikirlere parçalamak, Yahudiliğin en çok kullandığı yöntemlerden biridir! Kendilerine gelince, Yahudiler hiçbir milletle kaynaşamazlar. Onlar, ayrı insanlardır. Hep böyle yaşamışlar ve yaşamaya da devam edeceklerdir.
 • Yabancıları, öylesine yorgun ve bitkin hale getireceğiz ki hiçbir karşılığa meydan vermeden dünya hükümlerinin tamamını içinde eritecek, tek bir devlet kurabilmemizi mümkün kılacak uluslararası bir gücü bize vermek zorunda kalacaklardır.
 • Yabancı milletlerin milli eğitimlerini öyle yönetmeliyiz ki teşebbüsü ele almaları gereken kritik anlarda, çaresizlikten elleri yanlarına düşsün! Bu sebepten dolayıdır ki dinleri yok etmeliyiz. Yabancıların kafalarından tanrı ve ruh düşüncesini silmeli ve yerlerine hesap kitap meselesini ve maddi ihtirasları koymalıyız.
 • Bize karşı koymak cürretinde bulunan bir ülkeye, komşu ülkeyi kullanarak savaş çıkarmalıyız. Eğer komşu ülkelerinin hepsi birden bize karşı ayaklanmaları söz konusu ise bu takdirde yeniden bir dünya harbi çıkarmalıyız.
 • Doğru kişisel değerlendirmeler yapmalarına mani olmak için insanların dikkatlerini eğlencelere, oyunlara, hoşça vakit geçirebilecekleri şeylere, heyecan dolu müzik salonlarına çevireceğiz! Bunlar, kendileriyle ilgili olan fakat bizim boğuşmamızı gerektiren sorunları düşünmelerine imkan vermeyecektir. Kişisel düşünme alışkanlıklarını gittikçe kaybetmeye başlayacak olan insanlık, bizim için çalıştıkları bilinmeyen kişilerin öncülüğünde; bizim lisanımızla konuşmaya başlayacaklardır!

 

AYET- İ KERİME

“Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetir ve karşılığını verir.” (Nisâ, 85)

HADİS-İ ŞERİF

“İslâm’da iyi bir çığır açan kişiye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır Fakat onların günahından hiçbir şey noksanlaşmaz.”  (Müslim, Zekât, 69; Nesâî, Zekât, 64)