DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Kitap-Film Tarihten Gümünüze TAHRİF HAREKETLERİ Cilt III

Tarihten Gümünüze TAHRİF HAREKETLERİ Cilt III

Yazdır

Dününü bilmeyen bugününü anlayamaz. Bugününü anlayamayan yarınını inşaa edemez.

Tarihte yaşanan tahrif hareketlerini, zuhur eden fitneleri, yaşanan acı ve gözyaşlarını yıllar sonra okumak bugünün insanı için zahmetli olmayacaktır. Fakat bugün hala yaşayan ve müntesibi olan oluşumlar hakkında benzeri bir çalışmayı yazmak, ekseriyetçe bilinmeyen bilgi ve belgeleri insanların istifadesine arz etmek taktir edileceği üzere adeta "Kral Çıplak!.." demek kabilindedir. İnsanların pek çoğu rahatlarının bozulmasına sebebiyet verebileceği endişesi ile bedel ödemelerini gerektirebilecek bu tarz riskli analizleri yapmak yerine sukutu tercih edecekleri malumdur.

Sahip olduğu derin dil, din, tarih ve medeniyet şuuru sebebiyle Hakkı söylemek mevkiinde olan muhterem Kadir Mısıroğlu beye hadiselere her cihetten bakabilmemize imkan veren analizleri ve tespitleri için teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu eser akabinde cevap niteliği olarak yazılacak diğer eserlere de vesile olacaktır. Bu sayede zihinlerin daha da aydınlanacağını ümit ediyoruz. Allah (c.c.) devletimize ve milletimize zeval vermesin duamız ile Allah'tan (c.c.) cümlemizin yar ve yardımcısı oluvermesini niyaz ediyoruz.

Kainata hakim olan ebedi ve ilahi bir kanunun icabı olarak daima müşahede edilegelmiş olan 'Hak-Batıl Mücadelesi'nin en kesif bir surette cereyan ettiği saha-hiç şüphesiz -bizim milli ve dini tarilimizdir.Bununsa, biri 'siyasi' ve 'askeri' olmak üzere hariçten; diğeri ise 'fitne' ve 'fesat' çıkarmak şeklinde dahilden icra edilmiş oluduğu çok bilinen bir gerçektir. Ancak unutmamak gerekir ki, İslam'ın vahdetini bozarak O'nun kuvvet ve kudretini zaafa uğratmamak yönünden iç bünyede zuhur eden bir takım dahili fitne veya içn bünyede zuhur eden birtakım dahili fitne veya tahrif hareketleri, askeri ve siyasi karşı koymalar ve bunun icabı olan harp ve darplerden daha müessir olmuştur.

'Tarihten Gümünüze TAHRİF HAREKETLERİ' adıyla kaleme alınmış olan işbu eser, zikredilen şu ehemmiyetine binaen, tarih boyunca İslam'ın safiyetine karşı gerçek bir ihanet hareketi olan dahili fitnelerin teşhiri maksadıyla yazılmıştır.

Üstad Kadir Mısıroğlu tarafından kaleme alınan Tarihten Günümüze Tahrif Hareketlerinin 1. ve 2. Cildi oldukça ses getirmiş, ilgi ve beğeni ile okunmuştu.

Üçüncüsü merakla beklenen "Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri 3"  kitabı nihayet çıktı.

Bilhassa TASAVVUFUN MÂHİYETİ VE TASAVVUF DÜŞMANLIĞI , ASRIN FİTNESİ DİYALOG İHÂNETİ ve KUR'AN-I KERİM'İN BAZI ÂYETLERİNİN TÂRİHSEL OLDUĞU İDDİASI  gibi başlıklarla yakın tarihimizin tahrifçileri ile son dönemlerimize ait tahrifçileri bir arada soluksuz okuyacağınız bir kitap. 

 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“İsrâfa ve gurura saplanmaksızın yiyiniz, içiniz, giyiniz, sadaka veriniz.” (Buhârî, Libas, 1; İbn-i Mâce, Libas, 23)