DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Bilgi, Teknoloji Bilgi Sistemi Geliştirme Safhaları

Bilgi Sistemi Geliştirme Safhaları

Yazdır

Bilgi sistemleri yapay sistemlerdir. Bilgi sisteminin kendisinden beklenen özellikleri taşıması dikkatli ve ayrıntılı bir çalışma gerektirir. Sistem geliştirme hayat çevrimi olarak bilinen yöntem, bilgi sistemi geliştirme sürecini safhalara ayırarak geliştirilecek sistemden en fazla fayda alınmasını sağlar.

1. Planlama

Bilgi sistemi oluşturulması çok maliyetli bir yatırımdır. Bu yatırımın yapılabilmesi kararı, üst kademe yöneticilerinin projeye olan desteğinin sağlanması ile mümkündür. Planlama safhasında aşağıdaki konu başlıkları açıklığa kavuşturularak yöneticilerin önündeki belirsizlik kaldırılır:

 • Problemin farkına varılması
 • Sistem amaçlarının kurulması
 • Sistem kısıtlarının tanımlanması
 • Fizibilite çalışması

Planlama safhasının geçilmiş olması bilgi sistemi oluşturulmasına karar verildiği anlamındadır. Projenin bütçesi ve yürütme planı hazırdır.

2. Sistem analizi

Sistem analizi mevcut sistemin bütün yönleri ile anlaşılmasını sağlamak ve önerilen sistemin getireceği yenilikleri ve kritik başarı faktörlerini ortaya çıkartmak amaçları ile yapılır. Bu safhada işlerin nasıl yapılacağı değil ne yapılacağı önemlidir.

3. Sistem tasarımı

Sistem tasarımı safhasında, önerilen sistemin belirlenen işleri nasıl yapacağı sistem modelleme araçları ile detayları ile ortaya konur. Ayrıntılı tasarımda, belirlenen her bir prosesle ilgili girdi, çıktı ve kullanılacak dosyalar sistem modelleme araçları ile görsel hale getirilir. Sistemin ihtiyaç duyduğu bütün verilerin hangi dosyalarda saklanacağı ve bu dosyalar arasındaki ilişkiler veritabanı tasarımı ile belirlenir.

Son aşama, kullanıcı arayüzlerinin tasarımıdır. Kullanıcı arayüzleri, bilgi sistemi kullanıcılarının sistem ile etkileşimlerinin nasıl olacağını belirler.

4. Kodlama

Sistem analizi ve tasarımı hazır olan bir bilgi sisteminin hayata geçirilmesi yani yazılımlarının kodlanması programcılar tarafından kolaylıkla yapılır. Programcılar bütün dokümanları ve tasarım diyagramlarını inceleyerek en uygun programlama dili ve veritabanı sistemini kullanarak kod yazmaya hemen başlar. Kodlama bittiğinde bilgi sistemi test edilir, aksaklılar giderilir ve yazılım dokümantasyonları hazırlanır.

5. Sistem yürütme

Bilgi sisteminin hazır olması, onun hemen kullanıma başlayabileceği anlamına gelmez. Kullanıcıların eğitilmesi, sistemin gerçek kullanıcılar ile de test edilmesi ve bu aşamalardan sonra sistemin gerçek kullanıma nasıl geçirileceğinin karara bağlanması gerekir.

Gerçek kullanıma geçiş sistem dönüştürme olarak adlandırılır. Dört temel sistem dönüştürme yaklaşımı vardır:

 • Doğrudan geçiş
 • Paralel geçiş
 • Safhalı geçiş
 • Pilot geçiş

6. Sistem kullanımı

Yeni bilgi sisteminin kullanıma geçmiş olması bütün işin bittiği anlamına gelmez. Kullanıcıların sisteme alışması ve kabullenmesi yaklaşık 3-6 ay arasında bir sürede olur. Bu süre sonrası belirli aralıklarla sistemin amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı incelenir. Bu incelemelere yürütme sonrası değerlendirme denir.

Bilgi sistemleri yaşayan sistemlerdir. Sistemin kullanımı sırasında sonradan çıkabilecek hataların düzeltilmesi, sistemde yapılması gereken değişiklik taleplerine cevap verilmesi ve sistemin her an için çalışır durumda olması için sistem bakım faaliyetleri yapılır.

Bilgi sistemleri de zaman içerisinde bakım faaliyetlerine rağmen çeşitli sebeplerle artık işlevsiz kalabilir. Bu durumda yeni bir bilgi sisteminin tasarlanması gerekir. Bu nokta bilgi sisteminin sonudur.

 

İnsaf ve iz’an sahibi her insan, kendisine bir bardak su ikrâm edene bile teşekkürü bir vicdan borcu addeder. Fırsat düştüğünde o şahsın iyiliğine muâdil bir iyilikle karşılık verir. Hâl böyleyken insanoğlunun, bütün nîmetlerin asıl ikrâm edeni olan Rabbine karşı alık ve abus kalması; akıl, iz’an ve vicdan dışıdır.