DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Kıssadan Hisseler Kul Olmayı Öğrenmek

Kul Olmayı Öğrenmek

Yazdır

Alabildiğine yoksul bir adamdı. Yiyecek bir lokma ekmek bulabilmek için çırpınıp duruyordu.

Günlerden bir gün yolda cins atlara binmiş, altın kemerler kuşanmış, sırmalı kaftanlar giymiş beş on adam görüp şaşırır:

-Yahu, der. Bunlar hangi ülkenin hükümdarları!

Orada bulunanlar yolsulun bu sözüne güldüler:

-Bunlar hükümdar değil, Horasan beylerinden birinin köleleri...

Yoksul adam başını sağa sola çevirip söylenir:

-Hey Rabb'im, der şu işe bak...Bende senin kulun kölenim; Ama bu köleler kadar değerim yok.

Adamın bu sözleri yüce Allaha karşı apaçık bir isyandır.  (Allah’ım konuşmamızın ve sukutun da hayırlısını nasip eyle bizlere.)

Aradan bir müddet zaman geçtikten sonra Horasan beyi bir sebep yüzünden tutuklanıp hapse atılır. Köleleri de ele geçirilir. Onlara, beyin hazinesinin yerini sorarlar. Öğrenmek için türlü işkenceler yaparlar. Ne var ki bu sadık köleler ser verip sır vermezler. Efendilerine asla nankörlük yapmazlar.

Olanları duyan biri, o isyancı yoksula gelip şunları söyler:

-Ey biçare yoksul! Sen kul olmayı o kölelerden öğren. Bir onların kulluğuna bak, bir kendi kulluğuna. Yüce Allah’tan layık olmadığın şeyi isteme...

Son Güncelleme: Cumartesi, 26 Eylül 2015 01:00  

Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;  "Kim bana bir kitapta/yazıda salâvat-ı şerife getirirse benim ismim bu kitapta/ yazıda olduğu müddetçe melekler ona istiğfar getirmekten hiç ayrılmazlar."