DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Eğitim Verimli ders çalışma teknikleri

Verimli ders çalışma teknikleri

Yazdır

Çalıştığınız yer, fazla soğuk yada sıcak olmamalı iyi havalandırılmalı ve sessiz olmalıdır.
 
Çalışma odasındaki poster, afiş ve resimler dikkatinizi dağıtır.
 
Çalışmaya başlamadan önce çalışma sırasında lâzım olabilecek bütün malzemelerin el altında bulunması, dikkatinizin dağılmasına mâni olur.
 
Çalışırken müzik dinlemek, televizyon seyretmek verimli ders çalışmanıza mâni olur. Zihniniz iki işi aynı mükemmellikte yapamaz.
 
Yazarak ders çalışın öğrenme daha kalıcı olur.
 
Kendinize bir ders çalışma programı yapın ve daima tatbik edin.
 
40 dakika çalışıp 10 dakika tekrar ettikten sonra 10 dakika ara vermek gerekir. Böylece hatırlama daha iyi olur. Bu dinlenme sırasında televizyondan uzak durun.
 
Hiç tekrar yapılmazsa öğrenilenlerin % 30'u unutulur.
 
Problem çözerken çözüme ulaşıncaya kadar ara vermemek lazımdır.
 
Dersi dinledikten sonra imtihana kadar hiç tekrar edilmemesi imtihan akşamı o ders ile ilgili hiçbir şey öğrenilmemiş gibi yeniden çalışma anlamına gelir.
 
İlk tekrar dersi öğrendikten sonra, ikinci tekrar hafta sonu, üçüncü tekrar imtihandan bir hafta önce, dördüncü tekrarda imtihan akşamı yapılırsa öğrenme tam gerçekleşir.
 
Dinlerken sürekli gözlerinizle onu takip edin, bu sizin dersi dinlerken dikkatinizin dağılmasını önler.
 
Dersi dinlerken, hocanın imtihanda çıkacak sorular üzerinde daha çok durduğuna dikkat edin.
 
Anlamadığınız yerleri tekrar anlatması için, hocanıza başvurmaktan çekinmeyin.
 
Hayal kurmak çalışmanıza mâni olur. Hayal kurmaya başladığınızı fark ederseniz, bunu çalışma sonrasına erteleyin yada hayal kurmaya devam edin ve tamamlayınca derse dönün.

 

 

Yorumlar 

 
+2 #3 İYİ ÖĞRENME İÇİN İYİ NOT TUTMALISINIZ 10-09-2013 13:01
Not tutma, öğrenmenin en büyük düşmanı olan unutmayı önlemektedir. Not, ders sırasında tutulduysa, ilk tekrar, tutulan notların gözden geçirilmesi şeklinde olmalıdır.

Daha sonraki tekrarlar, hiç bir yere bakmadan, hatırda kalanların, başka bir sayfaya yazılması ve asıl notlarla karşılaştırılarak eksiklerin giderilmesi şeklinde olmalıdır.

Ders dinleme kabiliyetlerini geliştiren talebeler, not tutarak ve anlaşılmayan yerleri, anında sorarak, derse aktif şekilde iştirak ederler.
 
 
+2 #2 KUVVETLİ HAFIZA İÇİN 10-09-2013 12:59
Hafızayı kuvvetlendiren ve ezberlemeyi kolaylaştıran sebepler:

1- Az yemek,
2- Çok tekrar etmek,
3- Geceleri namaz kılmak ve ibâdet etmek,
4- Salât-ü selâmı çokça okumak,
5- Kur'ân-ı Kerîm'i çok okumak,
6- Bütün günahlardan el çekmek,
7- Misvak kullanmak,
8- Her sabah aç karnına bal yemek,
9- Her gün aç karnına besmeleyle yirmibir tane kuru üzüm yemek,

(Mârifetnâme)
 
 
+2 #1 ÇALIŞMA TAVSİYELERİ 10-09-2013 12:58
ÇALIŞMA TAVSİYELERİ - Prof. Ali Fuat Başgil

Çalışmak için müsait vakit ve saat bekleme. Bil ki her gün, her saat çalışmanın en uygun zamanıdır.

Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki her yer, her köşe çalışmanın en uygun yeridir.

Çalışmaya oturduğun zaman tıpkı ateş hattında düşmanı gözetleyen bir asker gibi uyanık ol ve dikkat kesil ve bütün ruhî, bedenî kuvvetinle kendini işe ver.

Devamlı ritmik çalış. Her gün aynı saatlerde mutlaka çalışmaya otur. Çalışmayı uzun ara ile terketme.

Hergün iyi bir eserden yüksek sesle beş on sahîfe oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme kabiliyetin artar.

Rastladığın edebî, güzel yazıları ezberle. Bu sayede hem kelime ve İfâde hazînen zenginleşir, hem de hafızan kuvvetlenir.

Gençliğinde iyi arkadaş kazan. Yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz. Zîrâ paslı, teneke lehim tutmaz.

Sıradan bir kimse, zamanı nasıl harcayacağını düşünür. Akıllı insan ise zamanı nasıl değerlendireceğini düşünür. Zîrâ kaybedilen bir saniyeyi dünyânın bütün hazîneleri geri getiremez.

Gece yatağına uzandığın zaman o gün ne yaptığını ve yarın ne yapacağını kendine sormadan uyuma.
 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“İsrâfa ve gurura saplanmaksızın yiyiniz, içiniz, giyiniz, sadaka veriniz.” (Buhârî, Libas, 1; İbn-i Mâce, Libas, 23)