DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Kitap-Film Türkçe Meselesi

Türkçe Meselesi

Yazdır

Dil meselesindeki protestolarımızda bizi haklı gören ve temennilerimizde bize iltihak eden vatandaşlara düşen vazifeler şunlardır:
  • Uydurma veya, dilimizde karşılığı varken garptan alınma kelimeleri kullanmamak ve bu husustaki resmî tazyiklere direnmek,
  • Bu türlü kelimelerle yazılmış kitap, mecmua ve gazeteleri satın alıp okumamak,
  • Radyoda uydurma kelimelerle yapılan neşriyatı dinlememek,
  • Mümkün ise, evde çocukların mektep kitap-larındaki uydurma kelimelerin memleket dilimizdeki karşılıklarını ihtimamla öğretmek,
  • Yaşayan Türkçemizi her yerde ve herkese karşı cesaretle müdafaa etmek,
  • Dil bahsindeki umumi küskünlüğü Büyük Millet Meclisine mümkün olabilen her vasıta ile duyurmak.
Aziz Vatandaş, dilin benliğinden bir parçadır. Benliğinin şerefine saygı gösterilmesini istemek de hakkındır. Hakkını müdafaa et. Unutma ki hak ve hürriyet, bu nimetleri can gibi seven ve cesaretle müdafaa etmeyi göze alan insanların nasibidir.

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil

 

 

 

 

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size âyetleri açıkladık.” (Âl-i İmrân, 118)