DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Şahsiyet Gelişimi Karakter Aşısı için ön şart:

Karakter Aşısı için ön şart:

Yazdır

Çocuklarımıza karakter aşısı yapabilmemiz için öncelikle onların en sevdikleri arasında olabilmeyi başaracağız.

Eğitim sistemi maalesef çocuklarımıza şahsiyet eğitimi veremiyor.

Çocuklarımız hem yakın çevrelerinde hem de etkileşim içerisinde oldukları medya dünyasında olumlu örnekler ile karşılaşamamaktadır. Bütün menfi tesirlerin bertaraf edilebilmesi ve çocuklarımızın istifadesi için ciddi gayret göstererek şahsiyet aşısı alabilecekleri nezih ortamlar inşa etmek mecburiyetindeyiz.


Yılların ihmalkârlığı ile yapılacak mücadele sadece çocuklara hitap eden projelerle kalmamalı anne-babaları, eğitimcileri, nine-dedeleri vs her yaştan ve rolden insanımızı muhtevasına almalıdır.

Sadece anlatmak ile kifayet edilmemeli, şahsiyet inşasında model olabilecek yaşayan bütün değerlerimiz ile mümkün olduğunca irtibat kurulmalıdır. Çocukların gönüllerine girilmediği müddetçe şahsiyet aşısının yapılamayacağı unutulmamalıdır.

 

 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“...Allah yolunda savaşa çağırıldığınız zaman hemen katılın.” (Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 45, Cihâd 1, 27, 184; Müslim)