DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Edebiyat, Şiir Ey Gönüldaş!

Ey Gönüldaş!

Yazdır

Bir ulu dergâhın bendesi oldum,
Senin virdin “sevda” olsun dediler..
Dedim ki: Emek gerek,
Kolay mı yol beklemek?
Ki sevmek, yanmak demek..
Dediler bir ağızdan:
Sen ki surette tamsın;
Yan ki pişesin, hamsın...


Sevda mektebine talebe oldum,
Senin dersin “hasret” olsun dediler..
Dedim: Var iken Cânan,
O'ndan ayrı değil can;
Birdir mekan ve zaman..
Dediler bir ağızdan:
Gönlün geniş değilse,
Sana yâr olmaz kimse...

Sohbet bahçesinin bülbülü oldum,
Senin hissen “sükût” olsun dediler..
Dedim: Emek vereyim;
Gösterin ki göreyim,
Gonca güller dereyim..
Dediler bir ağızdan:
Gül dermesi gereken,
Yetiştirsin bin diken...

Gönül kalesine muhâfız oldum,
Senin rütben “ölüm” olsun dediler..
Dedim: Can mı gerektir,
Can bedene direktir,
Candan maksat yürektir..
Dediler bir ağızdan:
Korkup saklanma gülüm,
Yokluk değildir ölüm...

Gönül ikliminin göçeri oldum,
Senin yaylan “gece” olsun dediler..
Dedim: Düşlere yazık,
Bana yalnızlık azık,
Gönül yorgun, yol bozuk..
Dediler bir ağızdan:
Gece gönül süsüdür,
Düşler çığlık sesidir...

Sevda otağına misâfir oldum,
Senin aşın “hüzün” olsun dediler..
Dedim: Sonu yılgınlık,
Yola düşmek çılgınlık,
Kâr etmiyor olgunluk..
Dediler bir ağızdan:
Yürek denen bu taşı,
Yumuşatır gözyaşı...

Dönülmez yolların yolcusu oldum,
Senin yönün “Mahbub” olsun dediler..
Dedim: Bu bir hiledir,
Yol beklemek çiledir,
Sabret kolay diledir..
Dediler bir ağızdan:
Fânide, Bâki'yi gör,
Gönlünü Aşk ile ör...

Kaçak uykuların gecesi oldum,
Senin düşün “vuslat” olsun dediler..
Dedim: Uyku firarda,
Akıl düşü yorar da,
Gönül durmaz kararda..
Dediler bir ağızdan:
Vuslat düşü yorulmaz,
Gönle hesap sorulmaz...

Firâk pazarında bezirgân oldum,
Senin mülkün “hicrân” olsun dediler..
Dedim: Medet yârenler,
Gece gözsüz görenler,
Yol gösterin erenler..
Dediler bir ağızdan:
Bizde öğüt mü biter,
Yâ tahammül, yâ sefer...

inleyen nâme

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın.” (Bakara, 190)