DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Gönül Kimyası Sadece Hakk'la Ol

Sadece Hakk'la Ol

Yazdır

 

Dikkat et, zaman seni bitirip mahvetmeden kendine gelesin

Zamana teslim olma, eyle vukuf-u zamani, sen ibnü'l vakitsin.

 

Hakk'ı zikr et her daim, silinsin kalbinin pası zikirle

Eyle yadkerd, zikrinden gafil olma, dilinin zikri insin kalbine

 

Bil ki O sana senden yakın, eyle gönlünü vukuf-u kalbi

Gönlün Hakk'ın evidir, koyma oraya Hakk'tan gayriyi

 

Boş işlerle uğraşarak dikkatin dağılmasın, uy vukuf-i adedi'ye

Bu seni toplar Hakk'a yaklaştırır, hemen kendine gel, yönel Rabbine

 

Her dem halkı unutarak, zikirle Hakk'ı bul gönlünde

Huş der-dem ile gönlün ersin sükûta, uyanık ol her nefeste

 

Eyle nigah-daşt, kalbini koru havatırdan, gayri gümandan

Zira padişah konmaz saraya hane mamur olmadan

 

Unutma günahı göz işler ama belasını gönül çeker

Eyle nazar ber kadem, fuzuli bakışlara bir son ver

 

Zikirde eylediğin gibi yâd-daşt, Allah ile ol her nefes

Her zaman kendini huzurda hisset, unutma Rabbini hiçbir nefes

 

Halka şefkat eyle, onları Hak için sev, gönle bir tek Sevgili yeter

Nefsini bırak, Hakk'a tam gel, eyle sefer-der vatan, dertlerin biter

 

Halk içinde dahi Hak ile ol, unutma Rabbini hiçbir zaman

O zaman halvet der encümen ile hoşluk bulursun her zaman

 

Baz-geşt ehli, Maksud'unu ve Matlubunu Hakk'ın rızasında bilir

Zikirle gönlünü mutmain edip Hakk'ın rızasını diler, O'na yönelir

 

Ya Rab! Bizi doğru yola ilettikten sonra, eğriltme kalplerimizi

Bize tarafından rahmet bağışla, İlahi ente Maksudi ve rızake matlubi.

 

visalyolcusu

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“De ki: "Göklerde ve yerde neler var, bakın (da ibret alın!)" Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz.” (Yunus, 101)