DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Gönül Kimyası Gül Yaprağı

Gül Yaprağı

Yazdır

O günlerde sükut meclisleri pek revaçta... Az yiyen, az uyuyan, az konuşan dervişler bir araya geliyor, tefekkür ve tezekkürde bulunuyorlar.

Genç Molla Câmî de aralarına katılmak için can atıyor, lâkin âzâ sayısı dondurulmuş, hariçten adam alınmıyor. Buna rağmen gidip kapıyı çalıyor. Derdini bir kağıda yazıp uzatıyor. Sabır sınayan bir bekleme faslı... Neden sonra kapıcı görünüyor, elinde ağzına kadar dolu bir bardak. Hani bir damla ilave edilse taşacak.


Lisan-ı hal ile “maalesef” deniyor. “Bekle! Belki bir başka bahara...”

Molla Câmî gözüne ilişiveren gül goncasından bir yaprak koparıp suyun üzerine bırakıyor. Yaprak bardağın kabulü, zerre miskal taşmıyor.

" Aşık, su dolu bir testinin üzerine bırakılan gül yaprağı gibidir, ne sevgiliye gam, tasa verir, ne de testideki suyu taşırır."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:

"Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise, Allah'dan en uzak kimseler olduğu  kesindir." (Tirmizî, Zühd 62)