DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Şahsiyet Gelişimi Şahsiyet Gelişimi

Şahsiyet Gelişimi

Yazdır

İsra 37: Kibirli olma, alçakgönüllü davran!

Müddesir 1-5: Kendini fazla abartma!

Tekvir 25-27: Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma!

Bakara 156: Çaresizlik tuzağına düşme! Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma!

Beled 5-6: Her şeye hâkim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme!

Hücûrat 10: Büyüklük kompleksine kapılıp insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma!

Muhammed 7: İyiliği karşılık beklemeden yap!

Rum 21: Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster!

Vakıa 83-87: Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş!

Bakara 263: Yaptığın iyilikleri unut! Anlatarak onları kıymetsizleştirme!

Furkan 63: Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle!

İnşirah 1-3: Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur! İhtirasını törpüle!

Maun 4-5: Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma! Söyleyeceklerini iyi tart!

Mücadele 7: Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!

Rahman 7-9: Çıkarcı olma! Adil davran!

Tekasür 1-2: Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme!

evbe 40: En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma!

Fatır 19-22: Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine senden zor durumda olanları görüp rahatla!

Fecr 27-28: En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var!

Hakka 33-35: Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için

asla feda etme!

Haşr 10: Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol!

Kalem 1-2: Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma!Gücünü insanların yararına kullan!

Münafikûn 4: Bencil olma, tebrik etmeyi bil!

Saff 2: Yalandan uzak dur!

Yusuf 32-33: Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme!

Ankebut 41: İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma!

Âl-i İmran 92: İyilik yapma arzunu şarta bağlama! Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma!

En'am 50: Önyargılarla hayatı kendine zehir etme!

En'am 60: Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler hayatının kâbusu olmasın!

Felak 1-5: Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç!

Hacc 46: Kendini hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullanma!

İbrahim 42: Merhametli olmaktan asla vazgeçme!

İsra 23: Anne ve babana ‘off' bile deme!

Nisa 149: Kendini sürekli övmekten uzak dur!

Yunus 12: Vazgeçilmez olmadığını kabul et!

Enfal 56: Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma!

Furkan 43: Heveslerini kendine ilah edinme!

Necm 3: İnanma duygunu diri tut!

Rabbim Günümüzü, Geleceğimizi, Ahiretimizi bereketlendir.

 

“Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”        (Rad – 28)

“Bu dünya  hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!”   (Ankebut 64)

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”           (Mülk 2)

“Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz’’  (Ankebut 57)

“Ben cinleri ve insanları ancak  bana kulluk etsinler diye yarattım.”  (Zariyat 56)

“O geceyi gündüzü güneşi  ve ayı yaratandır. Her bir yörüngede yüzmektedirler.” (Enbiya 33)

“Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.Hala akıllanmayacak mısınız?’’  (En’am 32)

“Allah,gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten sonra Arş’a kurulan güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür ayetleri  ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız’’       (Rad 2)

“Allahtan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!’’     (Ankebut 41)

“Onlar başlarına bir musibet gelince ‘’Biz şüphesiz her şeyimizle Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz derler’’        (Bakara 156)

“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar”  (Bakara 121)

“Şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı yakınlara yardım etmeyi emreder.Hayasızlığı,fenalık ve azgınlığı da yasaklar.O,Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.’’          (Nahl 90)

“Sabrederek ve namaz kılarak Allahtan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allaha derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.  (Bakara 45) 

“Allahın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.”              (Maide 44)

“Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler.Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar”     (Mümiunun 1-5)

“Ancak kafirlerin kalbleri bu Kuran’a karşı bir gaflet içindedir.”         (Müminun 63)

“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allahın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.”           (Haşr 19)

“Rahmanın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıları zaman (selam) der geçerler.’’  (Furkan 63)

“Allah ‘Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?’dedi. (O da) ‘Ben ondan hayırlıyım.Çünkü ben ateşten yarattın,onu ise çamurdan yarattın’.dedi’’      (Araf 12)

“Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız.’’Oku kitabını’’Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter’’ denilecektir’’   (İsra 13-14)

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.’’   (Fussilet 34)

“(Onlar şöyle yakarırlar) Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet.”    (Ali İmran 8)

“Şüphesiz ‘’Rabbimiz Allahtır’’deyip de ,sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: Korkmayın, üzülmeyin,size (dünyada iken) vaat edilmekte olan cennetle sevinin’’(Fussilet 30)

“Yoksa ‘’O Kuranı kendisi uydurup söylendi ‘’ mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler!” (Tur 33-34)

“Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat (kıyamet)gelip çatınca, bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek  Hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize! diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür!’’ (Enam 31)

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri , ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağın ulaşırlarsa, sakın onlara ‘öf!’ bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.”           (İsra 23)

“Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları(havada) ancak Rahman tutuyor.. Şüphesiz O,her şeyi hakkıyla görendir.’’           (Mülk 19)

“Ateşin karşısında durdurulup da ‘Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dedikleri vakit (Hallerini) bir görsen!’’    (En’am27)

“(Ey Muhammed!)De ki:Şüphesiz benim namazımda ,diğer ibadetlerim de ,yaşamam da,ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir.”         (En’am 162)

“Biz yeri göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık’’  (Enbiya 16)

“Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hala düşünmeyecekler mi?”  (Yasin 68)

“Kıyamet günü  için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”        ( Enbiya 47)

“Allah içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, Onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir.”     (Casiye 12)

“Öyleyse yalnız beni anınki bende sizi anayım. Bana şükredin sakın nankörlük etmeyin’’  (Bakara 152)

‘’Ey iman edenler! Eğer siz Allaha yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.”          (Muhammed 7)

“Allahın mescitlerini,ancak Allaha ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan , zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”      (Tevbe 18)

“Birde kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: Çürümüşlerken kemikleri kim diriletecek? De ki:Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir.”      (Yasin 78-79)

“Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi ? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; İşte onu anlat.”  (Duha 6-11)

“O , adetleri üzeri hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.”    (İbrahim 33)

“Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti:  Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”    (Lokman 13)

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane

 bulunan  bir tohumun durumu gibidir. Allah,dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu  geniş olandır, hakkıyla bilendir.”         (Bakara 261)

“Sen ancak zikre (Kur’an’a) uyanı ve görmediği halde Rahmandan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele.”       (Yasin 11)

“Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane , hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta  (Allahın bilgisi dahilinde,Levh-i Mahfuz’da) olmasın”      (En’am 59)

“Allah kuluna yetmez mi? Seni O’ndan (Allah’tan ) başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa onun için bir yol gösterici yoktur.”         (Zümer 36)

“Yeryüzünde O’nu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah’tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur.”               (Şura 31)

“Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine ‘Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!” denir.    (Vakı’a 90-91)

“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Dönüş de ancak Allah’adır.”    (Nur 42)

“Gökleri ve yeri yaratan , bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi?  Evet, O her şeye Kadirdir”      (Ahkaf 33)

“Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitab vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar”   (Müminun 62)

“Yoksa ‘Onu kendisi uydurmuş mu diyorlar?  De ki:’ Öyleyse, iddianızda tutarlı iseniz hadi onunkine benzer bir sure ortaya koyun ve Allah’tan başka çağırabileceğiniz kim varsa hepsini de yardımınıza çağırın”   (Yunus 38)

“Andolsun ki, Kur’an’ı öğüt alınması için kolaylaştırdık öğüt alan var Mı”    (Kamer 17)

“O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.”      (Hadid 3)

“Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyan dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru ya  iletmez.”              (Maide 51)

“Ve Allah’la O’nun Elçisi’ne duyarlık ve bağlılık gösterin ve sakın birbirinizle çekişmeye girmeyin, yoksa yılgınlığa düşersiniz, cesaretiniz sönüverir. Ve zor durumlarda sabır gösterin: Çünkü Allah, gerçekten, zorluğa göğüs gerenlerle beraberdir.”          (Enfal 46)

“Onlara Adem’in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, ötekine): Seni öldüreceğim  demişti. Diğeri ise şöyle demişti: Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder”         (Maide 27)

“Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.”   (Ahzap 72)

”Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.”       (Ankebut 45)

“Kullarım sana Beni Sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar.”     (Bakara 186)

“Kıyamet yaklaştı ve Ay yarıldı.”                 (Kamer 1)

“Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli  (ve buna donanımlı) kıldı. Öyle ise ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.”        (Hud 61)

“De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.”    (Kehf 109)

“Gece de onlar için bir ayettir. Gündüzü ondan soyup alırız, birden onlar karanlıkta kalıverirler.”    (Yasin 37)

“Allah’ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz ve O’nun kapattığını da kimse açamaz. Çünkü O, kudret ve hikmet sahibidir.”         (Fatır 2)

 

TABLOLARDA YER ALAN HADİSLER.

 

“Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim”    (Hadis-i. Şerif)

 

“Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Bunlardan birincisi Allah’ın Kur’an’ı Kerim ve benim sünnetimdir.”      (Hadis-i Şerif)

 

“Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi, başkalarına da yapılmasını istemediğiniz müddetçe gerçek iman etmiş olamazsınız.”    (hadis-i Şerif)

 
 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
“İsrâfa ve gurura saplanmaksızın yiyiniz, içiniz, giyiniz, sadaka veriniz.” (Buhârî, Libas, 1; İbn-i Mâce, Libas, 23)