DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Kızıl Elma

Ya Rabbim. Ülkemizi, her tür saldırı ve tuzaktan koru. Şer güçlerin oyunlarını başlarına yık. Karda-kışta vatan savunması için nöbette olan Mehmetçiğe kol kanat ger. AMİN

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Elhamdülillahi Rab bil alemîn. Vessaletü vesselâmü alê rasûlinê Muhammedin ve alê êlihî ve sahbihî ecmeıyn.
"Lâ ilâhe illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn"

Ülkemize Huzur Ver ALLAHIM.
Askerimizi Polisimizi Emniyet Mensuplarımızı Koru Muhafaza Eyle ALLAHIM.
İşimizi Gücümüzü Rast Getir ALLAHIM.
Meleklerinle Yardım Eyle ALLAHIM.
Borçları Olanlara Ödeme Kolaylığı İhsan Eyle ALLAHIM.
İşleri Olmayanlara Hayırlı İşler Ver ALLAHIM.
Dertleri Olanlara Dermanlar Ver ALLAHIM.
Yolunu Kaybetmişlere Hak Yollarını Buldur ALLAHIM.
Şu Amin Diyen Kullarını Cehenneminden Azad Eyle ALLAHIM.
Kalplerine Namaz Sevgisi Kuran Sevgisi İbadet Sevgisi İhsan Eyle ALLAHIM.
Şüphesiz Senin Bilipte Bizim Bilmediğim Ne Sıkıntıları Varsa Gider ALLAHIM.
Şüphesiz Senin Bilipte Bizim Bilmediğim Ne Hayır Muradları Varsa Ver ALLAHIM.
Bizleri Hayra ANAHTAR Şerre KİLİT Eyle ALLAHIM...
Bize Ve Sevdiklerimize Hangi Şekil Ve Hal Üzere Zarar Vermek İsteyenlerin Niyet Ettikleri Zararları Kendi Başlarına Çevir ALLAHIM.
Nazarlardan Büyülerden Şeytanların Şerrinden Şeytanlaşmış İnsanların Şerrinden Bizleri Muhafaza Eyle ALLAHIM.
Sen Ümmeti Muhammed'i Sahipsiz Bırakma ALLAHIM.
Vatanımızı Bayraksız Bırakma ALLAHIM.
Minarelerimizi Ezansız Bırakma ALLAHIM.
Saflarımızı Cemaatsiz Bırakma ALLAHIM.
Annelerimizi Evlatsız Bırakma ALLAHIM.
Hastalarımızı Şifasız Bırakma ALLAHIM.
Sen Bizlere Zarar Vermek Isteyenleri Cezasız Bırakma ALLAHIM.
Alnımızı Secdesiz Bırakma ALLAHIM.
Dilimizi Kuran'sız Bırakma ALLAHIM.
Kalbimizi Imansız Bırakma ALLAHIM.
Amin Amin Amin...

Dua'larınızı ALEMLERİN EFENDİSİ Peygamberimiz ( Sallallahu Aleyhi Vesellem )' in Hürmetine Kabul Eyle ALLAHIM...

EL FATİHA

 

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Sizden, hayra dâvet eden ve iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar felâha erenlerdir.” (Âli İmrân, 104)