DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Dosya Konuları Hz. Mevlana (k.s)
Hz. Mevlana (k.s)
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
# Öğe Başlığı Yazar İzlenimler
1 Mevlânâ'yı Anlamak semazen 2483
2 CAN ŞERBETİ Külbe-i Ahzan 1727
3 Şems Hazretleri: "Allah ne güzel sevgilidir..." umut 2361
4 "Kimin aşka meyli yoksa o kanatsız bir kuş gibidir, vah ona!” yolculuk nereye 3285
5 HAZRETİ MEVLANA MUHAMMED CELALEDDİN-İ RUM-İ semazen 10446
6 Şeb-i Arûs Ya da Ölüm Sevinci ilmi nafi 2752
7 Şems-i Tebrizi’den Mânâ İncileri ilmi nafi 4654
8 Şems-i Tebrizi’nin Hayatı ilmi nafi 4908
9 Hz. Mevlana (k.s) Belgesel visalyolcusu 1917
10 Şems Hz.'nin Yokluğunda Mevlana'nın Hasreti ilmi nafi 5667
11 Hz. Mevlana, Şems ve Şeb-i Arus ilmi nafi 3010
12 Alnı Secdede Donmuştu ilmi nafi 1997
13 Mevlana Hazretlerinden Menkıbeler ilmi nafi 3809
14 Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Şerhi ilmi nafi 2059
15 Hz. Mevlânâ’nın (K.S.) Vasiyeti visalyolcusu 1620
 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurât, 12)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Ey diliyle îmân edip de kalplerine îman tam olarak yerleşmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız, kusurlarını da araştırmayınız! Kim müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa, onu evinin ortasında bile olsa rezîl eder.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35; Tirmizî, Birr, 85; İbn-i Kesîr, Tefsîr, IV, 229)

Rasûlullah (sav) birgün:
“–Gıybet nedir, bilir misiniz?”diye sormuştu. Ashâb-ı kirâm:
“–Allah ve Rasûlü daha iyi bilir.” dediler. Hazret-i Peygamber:
“–Gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır.” buyurdu.
“–Söylenen ayıp, eğer o kardeşimde varsa, ne dersiniz?” diye soruldu.
“–Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin; yoksa, o zaman ona iftirâ ettin demektir.” buyurdu. (Müslim, Birr, 70; Ebû Dâvûd, Edeb, 40/4874)